Reflexe ze stáží a témata teoretických prací 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307RSTT1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět Reflexe ze stáží a témata teoretických prací slouží k prezentaci zkušeností studentů z absolvovaných stáží. K prezentaci a zpětné vazbě témat teoretických prací.

Studenti se naučí skrze nutnost komentářů k pracím svých kolegů formulovat si pro sebe své vlastní názory a postoje.

Termíny a místo konání: středy, 18h, učebna U112

Podmínky atestace:: 60% účast, Z/2

Volitelný pror: fakulta FAMU

Jazyk výuky: česky, anglicky

Výsledky učení

Předmět Reflexe ze stáží a témata teoretických prací slouží k prezentaci zkušeností studentů z absolvovaných stáží. K prezentaci a zpětné vazbě témat teoretických prací.

Studenti se naučí skrze nutnost komentářů k pracím svých kolegů formulovat si pro sebe své vlastní názory a postoje.

Předpoklady a další požadavky

Žádné speciální předpoklady nejsou vyžadovány.

Literatura

Bude upřesněny pedagogem.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na diskuzi.

60% účast

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů