New Media and Multimedia 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ENMM1 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

During the semester, the student will learn about video editing, including special editing. The student will create his/her own project, which he/she will place in the context of art and be able to present the video to a panel of experts.

Forma studia

in person

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Expanding student projects to include new means of expression. Targeted work with sources of inspiration and the search for appropriate forms of expression in areas that go beyond the medium of photography, mainly in the form of video. Familiarity with the possibility of editing video in one of the editing programs (e.g. Adobe Premiere or Final cut) Reflecting on and working with contemporary developments in art. Placing projects in context. Working on individual assignments that build on students' existing work.

1)Finding topics for individual projects, examples of work by international artists.

2)Basic introduction to the editing program Adobe Premiere.

3)basics of video editing in Adobe Premiere

4)Special video editing in Adobe Premiere

5)Consultation of project work in progress

6)Camera work, including alternative shooting approaches

7)Working with sound and music in video

8)Using effects in video editing

9)Specific video editing (motion, keyframe, video tracking ...)

10)Animation in video, use of subtitles

  1. Consultation on project work in progress
  2. Presentation of projects

Doporučená nebo povinná literatura

James Monaco: The New Wave (Oxford University Press)

James Monaco: How to Read a Film (Oxford University Press)

Timothy Persons and Asia Zak Persons: The Helsinki School(vol. 1-5)

Adobe Creative team: Adobe Premiere Pro – Classroom in a Book

Hodnoticí metody a kritéria

Emphasis is placed on active participation in class and the completion of assigned tasks, which are then evaluated in an open discussion. Evaluation of personal contribution and reflection on one's own work is an important part of this.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů