Knižní vazba

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MKVA Z 1 1/D anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem modulu je doplnit předmět Fotografie a kniha o praktickou zkušenost s knižní vazbou a adjustací analogových fotografií

Forma studia

Pracovní dílna

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Obsah kurzu

Modul má sloužit k sjednocení znalostí studentů v oblasti knihvazby a rozmanitosti a variací v knižních vazbách. Studenti si během modulu osvojí znalosti a získají zkušenosti potřebné k vytvoření vlastních vázaných publikací. Postupovat budeme od základních vazeb typu V1, přes variace šitých japonských vazeb až po klasické knižní vazby V4 / V5. Postup bude demonstrován na skutečném šití daných vazeb a ukázkových prezentovaných vazbách. Zároveň bude řešeno dokončovací zpracování (ořez, lepení, lisování) a případné specifické úpravy. V rámci přípravy digitálních dat k tisku bude řešen proces jejich barevné správy a zpracování publikace v programu InDesign do tiskový archů odpovídajících typu dané vazby.

Doporučená nebo povinná literatura

Keith Smith: Non adhesive bookbinding

Král, Jindřich Moderní knihařství ? souborné zpracování poznatků

z oboru.Sursum Brno, 1999

Doležal, Jaroslav.Vazby knih. SNTL, Polytechnická knižnice, Praha 1987

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a realizování knižního objektu

Poznámka

Harmonogram CZ:

  1. 11. 12:00 setkání v Lažanském paláci, 112

12:00 – 13:00 Představená typů vazeb a jejich specifika

13:00 – 14:00 Příprava digitálních dat pro tisk daných typů vazeb

14:00 – 15:00 Příprava materiálů k jednotlivým typům vazeb

15:00 – 20:00 Vazba V1, japonská vazba a šité vazby V4 / V5

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů