Seminář bakalářské práce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SB1 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Václav JANOŠČÍK, Josef LEDVINA, Michal ŠIMŮNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář je věnován průběžným konzultacím teoretické bakalářské práce a přípravě na státní zkoušku z dějin a teorie fotografie.

Forma studia

kolektivní a individuální konzultace

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Seminář kvalifikační (bakalářské a diplomové) práce ZS 2020

21. 10. 2020 představení požadavků na kvalifikační práce a státní zkoušky

11. 11. 2020 konzultace témat, společná schůzka studentů a školitelů

individuální konzultace se školiteli

16. 12. 2020 odevzdání finální verze projektu bakalářské/diplomové práce - viz struktura níže - zaslat na tomdvorak@famu.cz, v kopii školiteli

30. 1. 2021 - vložení údajů do KOSu

16. 4. 2021 - odevzdání kvalifikační práce v tištěné i elektronické (KOS) podobě

Projekt bakalářské/magisterské práce / Project of bachelor/master thesis

studenti/ky českého programu vyplňují název, podnázev a abstrakt česky i anglicky

international students fill in all data in English only

Název/Title:

neměl by přesáhnout 60 znaků / shouldn't exceed 60 characters

Podnázev/Subtitle:

volitelný/optional

Abstrakt/Abstract:

1000-2000 znaků/characters

Klíčová slova/Keywords:

3-5

Vedoucí/Supervisor:

Oponent/Opponent:

nevyplňuje se / do not fill in

Synopse/Synopsis

2 strany (cca 3600 znaků): stručné shrnutí obsahu, cílů a metod

2 pages (c. 3600 characters): short summary of theme, objectives and methods

Pracovní obsah/Tentative contents

heslovitě struktura práce, kapitoly

bulleted list of thesis chapters

Bibliografie/Bibliography

alespoň 10 položek (knih, článků, kapitol…) základní odborné literatury

at least 10 items (books, articles, chapters…) of basic scholarly literature

Doporučená nebo povinná literatura

zavisí na tématu kvalifikační práce

Hodnoticí metody a kritéria

účast na společných seminářích, absolvování individuálních konzultací se školitelem, odevzdání projektu a zapsání údajů do KOS

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
DVOŘÁK T.
09:50–11:25
(přednášková par. 1)
distanční výuka
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:50–11:25 Tomáš DVOŘÁK Učebna KF 112
Lažanský palác
distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů