Ateliér restaurování a konzervování fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRAR2 zkouška 8 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 84 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 119 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti se seznámí s technikami s technologiemi konzervování a restaurování fotografických materiálů. Zároveň si některé zvolené technologie prakticky vyzkouší. V průběhu semestru pod dohledem pedagoga vytvoří návrh na restaurování a provedou restaurátorský zásah na daném fotografickém objektu nebo souboru.

1 Základní identifikace a popis restaurovaného předmětu

2 Identifikace a popis poškození předmětu

3-6 Studium literatury ke konkrétní fotografické technice a poznatky k řešení obdobného typu poškození

7 Vytvoření návrhu na restaurování

8-12 Provedení restaurátorského zásahu s odpovídající restaurátorskou dokumentací

13-14 realizační týden – individuální konzultace

Tento semestr je zaměřen na: Monochromatické negativní materiály: vznik, princip, vlastnosti, identifikace, degradace, stabilizace. Citlivost fotografických materiálů na barevné světlo, barevná fotografie 19. stol., přímé barevná fotografie.

Výsledky učení

Student zná a rozumí vzniku, principu, vlastnostem monochromatických negativních materiálů. Tyto typy fotografií umí identifikovat, umí rozlišovat podoby jejich degradace a umí je stabilizovat. Student se orientuje v citlivosti fotografických materiálů na barevné světlo.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

EATON, George T. Conservation of photographs. Rochester, NY: Eastman Kodak Co., ©1985. 156 s. ISBN 0-87985- 352-2.

NORRIS, Debra Hess, ed. a GUTIERREZ, Jennifer Jae, ed. Issues in the conservation of photographs. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, [2010], ©2010. xvii, 734 stran. Readings in conservation. ISBN 978-1-60606-000-1.

Photographic Materials - Wiki [online]. USA: AIC, 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: http://www.conservation- wiki.com/wiki/Photographic_Materials

Wilhelm, H. G., & Brower, C. (1993). The permanence and care of color photographs: traditional and digital color prints, color negatives, slides, and motion pictures. Grinnell, Iowa, U.S.A.: Preservation Pub. Co. ISBN 0-911515-00-3

Damage Atlas for Photographic materials [online]. Ceroart, 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: https://journals.openedition.org/ceroart/1770

ČERNÁ, Alena a kol. Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu: v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich. 1. vydání. Praha: Národní památkový ústav, 2017.139 stran. Odborné a metodické publikace; svazek 89. ISBN 978-80-7480-077-1.

Doporučená literatura:

APPELBAUM, Barbara. Conservation treatment methodology. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2007. xxix, 437 p. ; 22 cm. ISBN 978-0-7506-8274-9..The Paper conservator: the journal of the Institute of Paper Conservation. [London]: Institute of Paper Conservation, 1976-2007. ISSN 0309-4227.

The Conservator. [London]: IIC United Kingdom Group, 1977-2008. ISSN 0140-0096. Wilhelm Imaging Research [online]. 2010 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: http://wilhelmresearch.com/index.html

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě práce na restaurátorském projektu, zpracovaného návrhu na restaurování a restaurátorské dokumentace.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů