Zimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ZMPVP zkouška 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Evgenii SMIRNOV, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Předmět navazuje na teoretické téma, které je představeno během konference. Posluchač se učí aplikovat témata, která nejsou jasně spjata s jeho tvorbou, orientovat se v nich a používat je jako inspirační zdroje pro vlastní tvorbu. Předmět se zaměřuje na komunikaci projektu a související aspekty tvorby jako je například název, artist‘s statement, doplňkový text, myšlenková mapa, koncepční schéma atd.

V oblasti technického zpracování se posluchač soustřeďuje na doplnění a usnadnění komunikace s divákem, popř. s tvorbou podoby srozumitelných koncepčních projektů, které dále využívá pro komunikaci s kurátorem či institucemi.

1 – společná diskuze – úvod do tématu – feedback z konference, individuální prezentace námětů

2 – seminář, společná konzultace – používání formy prezentace (název, headline, anotace – statement, doplňkový text, vizuální příloha, grafické zpracování)

3 – seminář, společná konzultace – prezentace rešerše – úloha názvu projektu jako komunikačního nástroje

4 – společná konzultace – práce v procesu

5 – společná konzultace práce v procesu – řešení komunikačních nástrojů – název, doplňkový text, schéma atd.

6 – prezentace finální podoby projektu

Výsledky učení

Student prohlubuje své znalosti výrazových prostředků, technických a obsahových aspektů, které může uplatnit ve vlastní tvorbě. Student umí samostatně zasazovat vlastní tvorbu do širšího historického a uměleckého kontextu.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Odvíjí se vždy od určeného tématu praktika.

Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019. Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Szendy, Peter, and Jan Plug. The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1863970.

Bridle, James. New Dark Age: Technology, Knowledge and the End of the Future. London; Brooklyn, NY: Verso, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je pravidelná účast na semináři, průběžná práce na autorském projektu, která obsahuje inovativní a kreativní přístupy k tématu. Důraz je kladen na zahrnutí feedbacku z minulého praktika a dodržování časového harmonogramu projektu ve smyslu, ideový koncept, realizace, adjustace. Zkouška probíhá formou společné konzultace nad dosaženými výsledky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
SMIRNOV E.

10:40–12:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:15 Štěpánka ŠIMLOVÁ
Evgenii SMIRNOV
Učebna KF 111
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů