Preventivní konzervace fotografických materiálů a sbírek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRPKF ZK 3 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je obeznámen s principy preventivní konzervace a umí přihlížet ke specifickým potřebám fotografických materiálů.

Forma studia

24p / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy preventivní konzervace s přihlédnutím na specifické potřeby fotografických materiálů.

Osnova předmětu:

1 Zranitelné složky fotografie

2 Vlivy prostředí na předmět

3 Prostředí a blízké okolí předmětu

4 Klimatické vlivy – relativní vlhkost, teplota, polutanty

5 Vliv světla

6 Monitorování depozitářů

7 Vystavování

8 Kvalita a kvantita světla

9 Paspartování a rámování

10 Monitorování v průběhu vystavení

11 Tvorba výstavních kopií a duplikátů, digitalizace

12 Mezinárodní normy a doporučení

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

STANIFORTH, Sarah, ed. Historical perspectives on preventive conservation. Los Angeles: Getty Conservation Institute, [2013], ©2013. xx, 426 stran. Readings in conservation. ISBN 978-1-60606-142-8.

LAVÉDRINE, Bertrand. A guide to the preventive conservation of photograph collections. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, [2003], ©2003. xvi, 286 stran. ISBN 0-89236-701-6.

ŠTANCEL, Tomáš a kol. Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu v různých typech paměťových institucí. Praha: Národní technické muzeum, 2016. ISBN 978-80-7480- XXX-X.

Studijní opory pro předmět Preventivní konzervace fotografických materiálů asbírek.

Doporučená literatura:

RITZENTHALER, Mary Lynn a VOGT-O'CONNOR, Diane. Photographs: archival care and management. 3. print. Chicago: Society of American Archivists, 2010. xvi, 529 s. ISBN 1-931666-17-2.

SCHAEFFER, Terry T. Effects of light on materials in collections: data on photoflash and related sources. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2001. viii, 211 stran. Research in conservation. ISBN 0-89236-645-1.

KOPECKÁ, Ivana. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha: Laurus press servis, 2002. Odborné a metodické publikace, sv. 25. ISBN 80-86234-28-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů