Příprava na uměleckou část absolventského výstupu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PUC Z 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí pracovat se zpětnou vazbu, kterou dostává ke koncepčnímu záměru jeho absolventského výstupu.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Příprava na uměleckou část absolventského výstupu má podobu společných a individuálních konzultací v rámci specializovaných ateliérů a v oblasti tvorby autorské knihy zejména s vyučujícími předmětu Grafický design a fotografie 1-4, popř. specializovaných dílen (Sítotisková dílna: Vlastní barevný prostor 1, 2; Typografie a současný obraz). V tomto předmětu se posluchač opírá především o načerpané znalosti a zkušenosti z předmětu výstavní projekt, kde se důkladně seznámil s vývojem, realizací a prezentací výstavních projektů a dále rozvíjí témata, zkušenosti a znalosti z magisterských praktik, která jsou založena na důsledném provázání teorie a umělecké praxe. Výsledkem je příprava realizace svébytného, inovativního, unikátního výtvarného díla, které se stává základem jeho samostatné umělecké dráhy. Úzce spolupracuje a konzultuje jednotlivé kroky s vedoucím výstavního projektu a vedoucím autorské knihy.

Harmonogram

1individuální konzultace s vedoucím ateliéru tzn. vedoucím výstavního projektu – představení záměru – specifikování dílčích kroků – plán práce

2individuální konzultace s vedoucím autorské knihy – představení záměru – specifikování dílčích kroků – plán práce

3individuální konzultace s vedoucím výstavního projektu – doporučení postupu, studijních a inspiračních zdrojů

4 individuální konzultace s vedoucím autorské knihy– doporučení postupu, studijních a inspiračních zdrojů

5společná konzultace – specifikace záměru, představení práce v procesu, feedback

6individuální konzultace – řešení problémů, na něž posluchač v realizaci sběru podkladů, přípravných prací, výroby narazil

7individuální konzultace autorská kniha – představení materiálu, který bude obsahem knihy, první návrhy finálního layoutu, vazby, podoby atd.

8společná konzultace – prezentace práce v procesu – řešení technických problémů – technická doporučení a technologická doporučení

9-11 individuální konzultace – reflexe a revize práce v procesu a podoby explikace

12 společná konzultace – příprava na prezentaci práce v procesu pro komisi

13, 14 – realizační týden – individuální konzultace

Doporučená nebo povinná literatura

Zadávána individuálně v závislosti na charakteru absolventského projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení – zápočet před komisí. Posluchač představuje rozpracovanou podobu své závěrečné práce – výstavní projekt a autorskou knihu. Komise hodnotí ucelený koncepční záměr, který je podložen a rozšířen písemnou formou explikace a ústní obhajobou a předložený stav rozpracovanosti, který předpokládá úspěšné dokončení během několika týdnů. Během hodnocení se posluchačovi dostává rozšířené zpětné vazby, kterou může posluchač ještě zapracovat zejména v oblasti finální obhajoby a doporučuje řešení adjustační podoby projektu vzhledem k výstavnímu prostoru.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů