Výstavní projekt 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307VYPR1 zkouška 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Výstavní projekt je založen na systematické a metodické práci počínaje tvůrčí ideou a konče zrealizovaným a prezentovaným výstavním projektem. Předmět je založen na introspekci vlastního tvůrčího procesu, nacházení inspiračních zdrojů, jejich analýze, vytvoření koncepčního rámce přístupu k ztvárňovanému tématu, analýze problematiky a souvislostí, v nichž projekt vzniká, rešerši historického a soudobého kontextu, vědomí navazování či popírání důležitých děl, která se k danému tématu vztahují, volbu médií a rozsahu projektu, představu o nutné spolupráci či získání nových dovedností zejména v oblasti technického zabezpečení prezentace a samotnou realizaci projektu ve výstavním prostoru. Během celého tvůrčího procesu posluchač pracuje s doprovodným textem

– explikací, která slouží především jako záznam vlastní metodiky a přístupu, jako podklad pro konzultace, a ve své finální podobě jako podklad pro hodnotící komisi a základ posluchačovy verbální explikace. Posluchač plně využívá společné a individuální konzultace, úzce spolupracuje s vedoucím ateliéru, který doporučuje a upozorňuje na různé způsoby řešení a určuje rozsah práce.

Harmonogram lze ve zkratce popsat jako hledání odpovědí na otázky – co – proč – jak – kam

1společná ateliérová konzultace – představení námětů, diskuze – zdůvodnění námětů a témat ke zpracování, feedback

2společná ateliérová konzultace – rešerše vlastních námětů a témat – příklady zpracování, feedback pro ostatní posluchače

3individuální konzultace s vedoucím ateliéru – doporučení dalších inspirativních zdrojů

4společná ateliérová konzultace – rozšíření významů projektu, upřesnění smyslu a poslání, zařazení do současného kontextu, prezentace počátku práce

5společná ateliérová konzultace – volba médií a rozsahu práce, prezentace vytvořeného pracovního materiálu, shromážděných podkladů atd.

6individuální konzultace – upozornění na úskalí, revize časového rozvrhu práce, individuální doporučení

7 prezentace práce v procesu, revize původních záměrů a jejich upřesnění

8prezentace práce v procesu – řešení technických problémů – diskuze o spolupracujících subjektech – technická doporučení

9individuální konzultace – reflexe odchylek od původního záměru, jejich zhodnocení a zahrnutí do explikace

10 revize explikace, způsoby adjustace, práce s materiálem, technologické postupy

11řešení problémů s adjustací vzhledem ke koncepčnímu záměru a prostorovým možnostem, řešení technologických a technických problémů, praktické řešení technického zabezpečení

12instalace výstavního projektu ve výstavním prostoru

Výsledky učení

Student je seznámen s principy systematické a metodické práce na tvůrčím projektu počínaje jeho ideou a konče realizací, explikací a prezentací výstavního projektu. Tyto principy umí uplatňovat.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Individuálně zadávaná literatura podle tématu výstavního projektu.

Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019. Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden

University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series.

Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden:

Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení – zkouška před komisí. Posluchač obhajuje výsledek vlastní autorské semestrální práce, která má ucelenou podobu a splňuje nároky na veřejné prezentace ve výstavním prostoru. Ve specifických případech se může jednat o práci ve veřejném prostoru. Nezbytnou součástí výstavního projektu je explikace v rozsahu dvě až tři normostrany, která obsahuje autorův záměr, zprostředkování tvůrčího procesu, zdůvodnění použitých prostředků, inspirační zdroje, zařazení do kontextu současného umění a kritickou reflexi.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky

paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů