Zjednodušený studijní plán Fotografie EN - bakalář - 2022

Katedra fotografie

Studijní program: Photography

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EBPC1 Basic Photo Chemistry 1 ZK 2
307EDEA1 Department Assembly 1 Z 1
307EDIP1 Digital Image Processing 1 ZK 2
307EEX1 Exhibition Project 1 ZK 4
307EFIC1 Final Commission (klauzura) 1 ZK 2
307EFCA1 Form and Content of Art Work 1 ZK 2
307EGL1 Guest Lectures 1 Z 1
307EHT1 History and Theory of Photography 1 ZK 4
307EICG Introduction to Contemporary Graphic Design ZK 2
307EINS Introduction to Study of Photography Z 2
307EINT Introduction to Techniques of Photography Z 1
307EOBP1 Optical Basics of Photography 1 ZK 2
307EPHL1 Photography of Landscape 1 ZK 2
307EPHT1 Photography Techniques 1 ZK 2
307ESC1 Studio of Classic Photography 1 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 33
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Studios KFB
výběr ze skupiny Works for Studio KF
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly KF

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EBPC2 Basic Photo Chemistry 2 ZK 2
307EDIP2 Digital Image Processing 2 ZK 2
307EEX2 Exhibition Project 2 ZK 4
307EFIC2 Final Commission (klauzura) 2 ZK 2
307EFCA2 Form and Content of Art Work 2 ZK 2
307EGL2 Guest Lectures 2 Z 1
307EHT2 History and Theory of Photography 2 ZK 4
307EOBP2 Optical Basics of Photography 2 ZK 2
307EPHA1 Photography of Architecture 1 ZK 2
307EPHL2 Photography of Landscape 2 ZK 2
307EPHT2 Photography Techniques 2 ZK 2
307EPOR1 Portfolio 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Studios KFB
výběr ze skupiny Works for Studio KF
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly KF

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307ECON1 Contemporary Photography and Art 1 ZK 4
307EDEA2 Department Assembly 2 Z 1
307EDOP1 Documentary Photography 1 ZK 2
307EEX3 Exhibition Project 3 ZK 4
307EFIC3 Final Commission (klauzura) 3 ZK 2
307EGRD1 Graphic Design and Photography 1 ZK 2
307EGL3 Guest Lectures 3 Z 1
307EPHT3 Photography Techniques 3 ZK 2
307ESTU1 Studio Photography 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Studios KFB
výběr ze skupiny Works for Studio KF
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly KF

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307ECON2 Contemporary Photography and Art 2 ZK 4
307EDOP2 Documentary Photography 2 ZK 2
307EEX4 Exhibition Project 4 ZK 4
307EFIC4 Final Commission (klauzura) 4 ZK 2
307EGRD2 Graphic Design and Photography 2 ZK 2
307EGL4 Guest Lectures 4 Z 1
307EPHA2 Photography of Architecture 2 ZK 2
307EPOR2 Portfolio 2 ZK 2
307ESTU2 Studio Photography 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 21
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Studios KFB
výběr ze skupiny Works for Studio KF
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly KF

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 19
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EBTS1 Bachelor Thesis Seminar 1 Z 4
307EDEA3 Department Assembly 3 Z 1
307EEX5 Exhibition Project 5 ZK 4
307EFIC5 Final Commission (klauzura) 5 ZK 2
307EGRD3 Graphic Design and Photography 3 ZK 2
307EGL5 Guest Lectures 5 Z 1
307ENMM1 New Media and Multimedia 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 16
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Studios KFB
výběr ze skupiny Works for Studio KF
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly KF

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EBTS2 Bachelor Thesis Seminar 2 Z 4
307EFCS Final Commission before the State Exam ZK 2
307EGRD4 Graphic Design and Photography 4 ZK 2
307EGL6 Guest Lectures 6 Z 1
307ENME2 New Media and 3D Graphic 2 ZK 2
307EPOR3 Portfolio 3 ZK 2
307EPAPS Preparation for the Artistic Part of the State Exam Z 1
Kreditů z povinných předmětů 14
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Studios KFB
výběr ze skupiny Works for Studio KF
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly KF

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 30
Celkem kreditů za ročník 60