Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie EN - bakalář - 2022 – 1. ročník

Studijní program: Photography
Katedra fotografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Exhibition Project 307EEX1 ZK 4 2T 307EEX2 ZK 4 2T
Final Commission (klauzura)
 
307EFIC1 ZK 2 30P 307EFIC2 ZK 2 30P
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Basic Photo Chemistry 307EBPC1 ZK 2 2ST 307EBPC2 ZK 2 2ST
Digital Image Processing 307EDIP1 ZK 2 26CS 307EDIP2 ZK 2 26CS
Form and Content of Art Work 307EFCA1 ZK 2 24SS 307EFCA2 ZK 2 28SS
Guest Lectures 307EGL1 Z 1 12PS 307EGL2 Z 1 12PS
History and Theory of Photography 307EHT1 ZK 4 4PT 307EHT2 ZK 4 4PT
Introduction to Contemporary Graphic Design 307EICG ZK 2 1ST
Introduction to Study of Photography
 
307EINS Z 2 6PS
Introduction to Techniques of Photography
 
307EINT Z 1 13PS
Optical Basics of Photography 307EOBP1 ZK 2 13CS 307EOBP2 ZK 2 13CS
Photography of Architecture
 
307EPHA1 ZK 2 39CS
Photography of Landscape 307EPHL1 ZK 2 39CS 307EPHL2 ZK 2 39CS
Photography Techniques 307EPHT1 ZK 2 26CS 307EPHT2 ZK 2 26CS
Portfolio
 
307EPOR1 ZK 2 2ST
Studio of Classic Photography 1 307ESC1 ZK 4 24CS
Minimální počet kreditů za semestr 26 21
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Department Assembly 307EDEA1 Z 1 16CS
Minimální počet kreditů za semestr 1 0
Povinně volitelné předměty
Workshops V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Studios KFB V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Works for Studio KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Electives Courses Montage
Moduly KF
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 33 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dílna nestandardních fotografických technik (307DNF) PZ Absolventským výkonem
Final Commission (klauzura) 1 (307EFIC1) PZ Absolventským výkonem
Final Commission (klauzura) 2 (307EFIC2) PZ Absolventským výkonem
Final Commission (klauzura) 3 (307EFIC3) PZ Absolventským výkonem
Final Commission (klauzura) 4 (307EFIC4) PZ Absolventským výkonem
Final Commission (klauzura) 5 (307EFIC5) PZ Absolventským výkonem
Final Commission before the State Exam (307EFCS) PZ Absolventským výkonem
Documentary Photography 1 (307EDOP1) PZ Absolventským výkonem
Introduction to Contemporary Graphic Design (307EICG) PZ Absolventským výkonem
New Media and Multimedia 1 (307ENMM1) PZ Absolventským výkonem
New Media and 3D Graphic 2 (307ENME2) PZ Absolventským výkonem
Photography of Architecture 1 (307EPHA1) PZ Absolventským výkonem
Photography of Architecture 2 (307EPHA2) PZ Absolventským výkonem
Preparation for the Artistic Part of the State Exam (307EPAPS) PZ Absolventským výkonem
Bachelor Thesis Seminar 1 (307EBTS1) PZ Bakalářskou prací
Bachelor Thesis Seminar 2 (307EBTS2) PZ Bakalářskou prací
Studio of Classic Photography 1 (307ESC1) PZ Absolventským výkonem
Studio Photography 1 (307ESTU1) PZ Absolventským výkonem
Studio Photography 2 (307ESTU2) PZ Absolventským výkonem
Studio of Intermedia 2 (307ESI2) PZ Absolventským výkonem
Studio of Intermedia 3 (307ESI3) PZ Absolventským výkonem
Studio of Intermedia 4 (307ESI4) PZ Absolventským výkonem
Studio of Intermedia 5 (307ESI5) PZ Absolventským výkonem
Studio of New Aesthetics 2 (307ESNA2) PZ Absolventským výkonem
Studio of New Aesthetics 3 (307ESNA3) PZ Absolventským výkonem
Studio of New Aesthetics 4 (307ESNA4) PZ Absolventským výkonem
Studio of New Aesthetics 5 (307ESNA5) PZ Absolventským výkonem
Studio of New Aesthetics 6 (307ESNA6) PZ Absolventským výkonem
Studio of Documentary Photography 2 (307ESDO2) PZ Absolventským výkonem
Studio of Documentary Photography 3 (307ESDO3) PZ Absolventským výkonem
Exhibition Project 1 (307EEX1) PZ Absolventským výkonem
Exhibition Project 2 (307EEX2) PZ Absolventským výkonem
Exhibition Project 3 (307EEX3) PZ Absolventským výkonem
Exhibition Project 4 (307EEX4) PZ Absolventským výkonem
Exhibition Project 5 (307EEX5) PZ Absolventským výkonem
Form and Content of Art Work 1 (307EFCA1) PZ Absolventským výkonem
Form and Content of Art Work 2 (307EFCA2) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 1 (307EGRD1) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 2 (307EGRD2) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 3 (307EGRD3) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 4 (307EGRD4) PZ Absolventským výkonem
Studio of Documentary Photography 4 (307ESDO4) PZ Absolventským výkonem
Studio of Documentary Photography 5 (307ESDO5) PZ Absolventským výkonem
Studio of Documentary Photography 6 (307ESDO6) PZ Absolventským výkonem
Studio of Classic Photography 2 (307ESC2) PZ Absolventským výkonem
Studio of Classic Photography 3 (307ESC3) PZ Absolventským výkonem
Studio of Classic Photography 4 (307ESC4) PZ Absolventským výkonem
Studio of Classic Photography 5 (307ESC5) PZ Absolventským výkonem
Studio of Classic Photography 6 (307ESC6) PZ Absolventským výkonem
Studio of Imaginative Photography 2 (307ESIP2) PZ Absolventským výkonem
Studio of Imaginative Photography 3 (307ESIP3) PZ Absolventským výkonem
Studio of Imaginative Photography 4 (307ESIP4) PZ Absolventským výkonem
Studio of Imaginative Photography 6 (307ESIP6) PZ Absolventským výkonem
Documentary Photography 2 (307EDOP2) PZ Absolventským výkonem
Studio of Imaginative Photography 5 (307ESIP5) PZ Absolventským výkonem
Studio of Intermedia 6 (307ESI6) PZ Absolventským výkonem
Basic Photo Chemistry 1 (307EBPC1) ZT Techniques of Photography (S307EBCTF)
Basic Photo Chemistry 2 (307EBPC2) ZT
Contemporary Photography and Art 1 (307ECON1) ZT
Contemporary Photography and Art 2 (307ECON2) ZT
Digital Image Processing 1 (307EDIP1) ZT
Digital Image Processing 2 (307EDIP2) ZT
Dílna nestandardních fotografických technik (307DNF) PZ
History and Theory of Photography 1 (307EHT1) ZT
History and Theory of Photography 2 (307EHT2) ZT
Optical Basics of Photography 1 (307EOBP1) ZT
Optical Basics of Photography 2 (307EOBP2) ZT
Photography Techniques 1 (307EPHT1) ZT
Photography Techniques 2 (307EPHT2) ZT
Photography Techniques 3 (307EPHT3) ZT