Pedagogická praxe KF

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PP Z 5 20S česky zimní i letní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Uplatnění získaných praktických či teoretických vědomostí při výuce na katedře fotografie jako např.: při realizaci praktik a úvodů pro 1. ročníky, stážích českých či zahraničních studentů, organizaci dílen nebo modulů, konání přijímacích zkoušek, realizaci výstavních projektů a podobných činnostech.

Forma studia

Požadavky na plnění úkolů tohoto předmětu budou vyvěšovány na Katedře fotografie v průběhu akademického školního roku.

Zápočet za pedagogickou praxi je udělován po splnění 24 hodin.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné

Obsah kurzu

Uplatnění získaných praktických či teoretických vědomostí při výuce na katedře fotografie jako např.: při realizaci praktik a úvodů pro 1. ročníky, stážích českých či zahraničních studentů, organizaci dílen nebo modulů, konání přijímacích zkoušek, realizaci výstavních projektů a podobných činnostech.

Popis předmětu, úkoly: Požadavky na plnění úkolů tohoto předmětu budou vyvěšovány na Katedře fotografie v průběhu akademického školního roku.

Zápočet za pedagogickou praxi je udělován po splnění 24 hodin.

Jméno přednášejícího: MgA. Jaroslav Bárta

Kontakt: barta@famu.cz, 603 183 724

Doporučená nebo povinná literatura

Budou specifikovány během výuky

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zápočet: udělený vedoucím Katedry fotografie na základě splnění zadaných úkolů.

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů