Pedagogická praxe KF

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PP Z 5 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 110 až 135 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Uplatnění získaných praktických či teoretických vědomostí při výuce na katedře fotografie jako např.: při realizaci praktik a úvodů pro 1. ročníky, stážích českých či zahraničních studentů, organizaci dílen nebo modulů, konání přijímacích zkoušek, realizaci výstavních projektů a podobných činnostech.

Forma studia

Požadavky na plnění úkolů tohoto předmětu budou vyvěšovány na Katedře fotografie v průběhu akademického školního roku.

Zápočet za pedagogickou praxi je udělován po splnění 24 hodin.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné

Obsah kurzu

Uplatnění získaných praktických či teoretických vědomostí při výuce na katedře fotografie jako např.: při realizaci praktik a úvodů pro 1. ročníky, stážích českých či zahraničních studentů, organizaci dílen nebo modulů, konání přijímacích zkoušek, realizaci výstavních projektů a podobných činnostech.

Popis předmětu, úkoly: Požadavky na plnění úkolů tohoto předmětu budou konzultovány na Katedře fotografie v průběhu akademického školního roku.

Zápočet za pedagogickou praxi je udělován po splnění 24 hodin.

Doporučená nebo povinná literatura

Budou specifikovány během výuky

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zápočet: udělený vedoucím Katedry fotografie na základě splnění zadaných úkolů.

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů