Stáž na jiné umělecké škole

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SJ zápočet 3 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Individuální studium, dle výběru předmětu na dané umělecké škole.

Výsledky učení

Student si zažádá v rámci programu Erasmus, Free-movers popřípadě I jinak stáž na škole, se kterou má AMU smlouvu taka by studijní obsah byl převoditelný. Během stáži na této škole plní vybrané předměty.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Informativní publikace o dané škole.

Hodnoticí metody a kritéria

Po návratu během klauzur student předkládá na katedrálním setkání všechny práce, které během pobytu vytvořil. Zároveň je povinen vypracovat 15 minutovou prezentaci o škole, na které byl o její celkové koncepci, zdůraznit jak pozitivní stránky na které narazil, ale I případné limity, kompaktibilitu se studiem fotografie na FAMU a jakékoli další podstatné prvky.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů