Katedrové soustředění 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRKS2 Z 1 16 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná základní principy veřejné prezentace své práce. Zná tvůrčí zaměřeníostatních studentů a vnímá možnosti případné spolupráce s ostatními studenty.

Forma studia

16c / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Katedrové soustředění je unikátní intenzivní setkání posluchačů napříč ročníky, ateliéry, bakalářským a magisterským programem, společné pro programy v českém i anglickém jazyce, kde jsou přítomni všichni interní a většina externích pedagogů. Náplň soustředění tvoří profilová prezentace nejaktuálnějších projektů a fáze tvorby všech posluchačů, rozšířené představení nabízených předmětů s možností individuálních konzultací, představení pedagogů s příklady jejich práce, praktické ukázky z připravovaných workshopů a praktických předmětů, teambuildingové aktivity atd.

Harmonogram

První den

Dopoledne – příjezd, ubytování, společný oběd

Odpoledne – prezentace prací studentů – každý cca deset minut Večeře –pokračování v prezentaci prací studentů

Večer

Teambuildingové aktivity, hry

Druhý den

Snídaně – představení náplně a připravovaného programu jednotlivých specializovaných ateliérů

Oběd

Představení obsahu ostatních předmětů a dílen

Večeře

Individuální či skupinové konzultace s pedagogy. Pokračování v prezentaci studentských projektů.

Večer – teambuildingové aktivity, hry

Třetí den

Snídaně

Společné cvičení – archetypy a jejich rozbor, dokončení prezentací studentských projektů

Oběd

Předání objektu a odjezd

Doporučená nebo povinná literatura

Bourriaud, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit, 2004.

Elkins, James. Art Critiques: A Guide. 3rd definitive edition. Washington, DC: New Academia Pub, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na soustředění a splnění dílčích úkolů, zejména představení vlastní dosavadní tvorby pedagogům a ostatním studentům studijního programu. Hodnotí se účast a prezentace.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů