Prezentace semestrální práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MPRSP2 Z 2 anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Modul je určen pouze pro studenty, kteří mají rozložený ročník studia.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

Modul je určen pouze pro studenty, kteří mají rozložený ročník studia.

Obsah kurzu

V termínu regulérní semestrální klauzurní zkoušky prezentují studenti v rozložených ročnících svoji práci v jakémkoli rozsahu bez nároku na povinná cvičení. Modul je primárně určen k posílení kontaktu, udržování přehledu a směřování studenta. Doplňuje frekvenci pravidelných přehlídek a konzultací s hodnocením a zpětnou vazbou od klauzurní komise. Je určen k eliminaci a problematických zachycení projektů, které by nemusely obstát u SZZK. Prezentace v rámci modulu také poskytuje dostatek informací o vhodných projektech k další prezentaci.

Dle zaměření a charakteru projektů vzniklých od vykonání poslední klauzurní zkoušky, student předkládá libovolné množství projektů ve vizuálně finalizované podobě, buď formou výstavního projektu, projekce či vizuální prezentace.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Semestrální práce je hodnocena sestavenou příslušnou komisí, buď pro ročník či pro ateliér, po explikaci a diskuzi je klasifikována.

Poznámka

Modul je důrazně doporučen všem studentům v rozložených ročnících a zároveň jsou doporučeny předchozí konzultace s vedoucími příslušných ateliérů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů