Fotografické materiály – procesy, identifikace, degradace 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRFM1 ZK 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí identifikovat klíčové fotografické techniky 19. století. Umí rozpoznat nejčastější způsoby jejich degradace.

Forma studia

24p +12c / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámit studenty s fotografickými procesy používanými v 19. století a metodami jejich identifikace. Dále budou seznámeni s používanými materiály typickými pro jednotlivé techniky, jejich vlastnostmi a nejčastějším způsobem degradace.

Osnova předmětu:

V předmětu jsou kombinovány přednášky pedagoga, prezentace vypracovaných prací studentů (na základě studia literatury) a praktické identifikaci jednotlivých fotografických technik.

1 Základní grafické techniky

2 Fotomechanické techniky 19. století

3 Pozitivní fotografie na kovu

4 Pozitivní fotografie na skle

5 Pozitivní fotografie na papíru

6 Negativy na papíru

7 Negativy na skle

8 Typy degradace a ovlivňující faktory

9-10 Porovnání a rozlišení fotografických materiálů

11-12 Nejčastěji zaměňované fotografické procesy

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Graphic Atlas. Graphic Atlas [online]. Image Permanence Institute (IPI), 2019 [cit. 2019-11-03]. Dostupné z: http://graphicsatlas.org

LAVÉDRINE, Bertrand et al. Photographs of the past: process and preservation. Los Angeles: Getty Conservation Institute, [2009], ©2009. xii, 352 stran. ISBN 978-0-89236-957-7.

BORÝSKOVÁ, Štěpánka a kol. Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení. Praha: Akademie múzických umění, 2016

Studijní opory pro předmět Fotografické materiáy – procesy, identifikace, degradace

Doporučená literatura:

BALDWIN, Gordon a JÜRGENS, Martin C. Looking at photographs: a guide to technical terms. Revised edition. Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2009. vii, 95 stran. ISBN 978-0-89236-971-3.

REILLY, James M. Care and identification of 19th-century photographic prints. Rochester, Eastman Kodak Co., 1986. xii, 116 s. Kodak publication; no. G-2S. ISBN 0-87985-365-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Dále se během semestru vyžaduje samostatná četba, vypracování a prezentace krátkých seminárních prací a aktivní účast na seminářích (povinná 80% účast). Celkové hodnocení se skládá z vypracování seminárních prací a jejich prezentace (30%) a výsledku testu (70%).

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů