Jarní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307JMPVP zkouška 2 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Evgenii SMIRNOV, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Předmět je úzce spjat s ostatními předměty magisterského praktika. Jeho úkolem je připravovat posluchače na projekty v oblasti uměleckého výzkumu, rozšiřovat použití vizuálního umění do dalších oblastí. Posluchač využívá a pracuje samostatně se zkušenostmi z předchozích cyklů, zejména v metodice práce na projektu, jeho zdůvodněním, zařazením do kontextu a vytvořením funkčního harmonogramu práce. Výsledkem je projekt, který může být prezentován ve formě procesu či dílčího výstupu s důrazem na prezentaci celkového pojetí projektu.

1 - úvod do tématu - inspirační zdroje, příbuzné a související projekty

2 - společná konzultace - příprava na studijní cestu, plány, představy, záměry, možnosti - příprava reálného flexibilního tvůrčího záměru

3 - intenzivní práce a pravidelné společné konzultace během studijní cesty, workshopu či soustředění

4 - feedback, zhodnocení průběhu práce - prezentace autorských projektů v procesu

5 - individuální konzultace

6 - prezentace finální podoby dosažených výsledků

Výsledky učení

Student umí samostatně pracovat se zkušenostmi z předešlých cyklů praktik, tyto zkušenosti dokáže samostatně rozvíjet a uplatňovat je při realizaci a prezentaci vlastního projektu.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Odvíjí se vždy od určeného tématu praktika.

Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019. Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Szendy, Peter, and Jan Plug. The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1863970.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je pravidelná účast na semináři, průběžná práce na autorském projektu, která obsahuje implementaci souboru poznatků a podnětů ze studijní cesty, intenzivního workshopu nebo studijního soustředění. Zkouška probíhá formou společné konzultace nad dosaženými výsledky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
ALT H.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:15 Hynek ALT Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů