Digitální tisky – procesy, identifikace, degradace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRDTI ZK 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná v obsahu předmětu vyjmenované technologie digitálního tisku a známetody jejich identifikace a umí rozpoznávat způsoby jejich degradace.

Forma studia

24p+12c / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

V předmětu jsou kombinovány přednášky pedagoga, prezentace vypracovaných prací studentů (na základě studia literatury) a praktické identifikaci jednotlivých technik digitálních tisků.

1 – Materiály používané pro digitální tisk a jejich vlastnosti

2 – Základní rozdělení tiskových technologií

3 – Rané digitální tisky

4 – Inkoustové tisky

5 – Laserové tisky

6 – Elektrofotografie

7 – Fotografické tisky s digitální expozicí

8 – Termální fotografie

9 – Příbuzné technologie

10 – Faktory ovlivňující stabilitu tisku

11 – Podmínky dlouhodobého ukládání a vystavování digitálních tisků

12 – Monitorování barevných změn

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura a studijní pomůcky:

Povinná literatura:

DP3: Digital print preservation portal [online]. Rochester, NY: Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology, 2019 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: http://www.dp3project.org/

Graphic Atlas. Graphic Atlas [online]. Image Permanence Institute (IPI), 2019 [cit. 2019-11-03]. Dostupné z: http://graphicsatlas.org

JÜRGENS, Martin C. The digital print: Identification and preservation. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2009. ISBN 978-0-500-51498-6.The eye - Digital print connoisseurship [online]. Martin Jürgens, 2019 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: http://the-eye.nl/

Studijní opory k předmětu Digitální tisky - procesy, identifikace, degradace

Doporučená literatura:

Image Pernamence Institute. 2003. A consumer guide to traditional and digital print stability. Rochester, NY: Image Pernamence Institute; dostupné na:http://www.imagepermanenceinstitute.org/webfm_send/313

Image Pernamence Institute. 2004. A Consumer Guide for the Recovery of Water-Damaged Traditional and Digital Prints. Rochester, NY: Image Pernamence Institute; dostupné na: https://www.imagepermanenceinstitute.org/webfm_send/314Image Pernamence Institute. 2014.

IPI Guide to Preservation of Digitally-Printed Photographs, by Daniel Burge. Rochester, NY: Image Pernamence Institute; dostupné na: http://www.dp3project.org/webfm_send/739

Image Pernamence Institute. 2018. IPI’s Guide to: Preservation of Digitally-Printed Images. Rochester, NY: Image Pernamence Institute; dostupné na: http://www.dp3project.org/webfm_send/886

WAGNER, S., c. MCCABE a b. LEMMEN. For exhibition light levels for photographs 9. Topics in photographic preservativation. 2001, 127-128. Dostupné na: http://resources.conservationus.org/pmgtopics/2001-volume- nine/0911Wagner.html

WILHELM, H. G. a C. BROWER. The pernamence and care of color photographs: Traditional and digital color prints, color negatives, slides, and motion pictures. Grinel, Iowa, U.S.A.: PreservationPpub. Co, 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Dále se během semestru vyžaduje samostatná četba, vypracování a prezentace krátkých seminárních prací a aktivní účast na seminářích (povinná 80% účast). Celkové hodnocení se skládá z vypracování seminárních prací a jejich prezentace (30%) a výsledku testu (70%).

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů