Profilová výstava

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PVY2 zkouška 8 česky zimní i letní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Popis předmětu:

Cílem je naučit studenta správně prezentovat svou vlastní tvorbu. Student magisterského studia má za povinnost kdykoliv za dobu magisterského studia vystavit na veřejnosti své práce, které jej představí jako vyhraněného tvůrce. Profilová výstava může být realizována v jakémkoliv studentem vybraném výstavním prostoru. Student si sám provede i veškerou produkci výstavy. O konzultace a vedení požádá kohokoliv z pedagogů Katedry fotografie.

Úkoly:

Realizace výstavy.

Předání tiskových podkladů k výstavě (pozvánka, plakát apod.), jejich zhotovení a zajištění produkce.

Výsledky učení

schopnost naučit se reflektovat svou práci a manažovat ji editačně a kurátorsky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

nejsou

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Hodnocení je uděleno vedoucím katedry za úspěšnou realizaci a za odevzdání dokumentace o výstavě (pozvánka, plakát apod.) a fotodokumentace v elektronické podobě ve formátu TIF v rozlišení 300 dpi při rozměru delší strany 200 mm.

Poznámka

Předmět lze splnit v letním semestru 1. nebo 2. ročníku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů