Nová média a multimédia 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307NOME2 ZK 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování kurzu by měl být uchazeč schopen samostatně produkovat 3D grafické podklady pro vlastní tvorbu (obraz, video, 3D tisk, simulace, virtuální realita apod.)

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Kurz seznamuje uchazeče s obecnými základy 3D grafiky v oblastech jako je tvorba statického a pohyblivého obrazu a realtime simulace v kontextu současného umění. Cílem kurzu je zvládnutí základních technik pro přípravu 3D grafiky (3D modely, materiály, textury, animace, render, programování). Po absolvování kurzu by měl být uchazeč schopen samostatně produkovat 3D grafické podklady pro vlastní tvorbu (obraz, video, 3D tisk, simulace, virtuální realita apod.)

Během kurzu jsou prezentovány ukázky současného umění vytvořeného prostřednictvím 3D editačních programů a výuka směřuje k osvojení technik, za pomocí kterých je možno dosáhnout podobných výsledků.

HARMONOGRAM

1 úvod a prezentace současného umění tvořeného za pomocí 3D editačních nástrojů.

2 Základy interface programu Blender.

3Manipulace s 3D objekty.

4Import a export stažitelných modelů a zdroje, kde je možné modely stahovat.

5 Editace modelů.

6 Vytváření modelů.

7-8 Materiály, textury, světla a nastavení renderu.

9-10 Animace, příprava modelu pro 3D tisk.

11-12 Skenování reálných objektů a manipulace se skeny.

13, 14 Realizační týden - individuální konzultace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

POKORNÝ, Pavel. Blender: naučte se 3D grafiku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2009. MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Překlad Václav Janoščík. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 378 stran. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2.

SHANKEN, Edward A., ed. Art and electronic media. 1st pub. London: Phaidon Press, 2009. 304 s. Themes and movements. ISBN 978-0-7148-4782-5.

HARRISON, Charles, ed. a WOOD, Paul, ed. Art in theory, 1900-2000: an anthology of changing ideas. New ed. 1st pub. 2003. Malden: Blackwell, ©2003. xxvii, 1258 s. ISBN 0-631-22708-3.

VALENZA, Enrico. Blender cycles: materials and textures cookbook: over 40 practical recipes to create stunning materials and textures using the cycles rendering engine with blender. Third edition. Birmingham, England: Packt Publishing, 2015.

VEPAKOMMA, Mythravarun. Blender compositing and post processing: learn the techniques required to create believable and stunning visuals with Blender Compositor. Birmingham, England: Packt Publishing, 2014.

Doporučená literatura: https://www.blender.org/

https://blenderartists.org/ https://www.blendernation.com/ https://www.blendswap.com/ https://www.blenderguru.com/ https://www.creativeshrimp.com/ https://cgcookie.com/

GORIUNOVA, Olga. Art platforms and cultural production on the Internet. New York: Routledge, 2012. HANSEN, Mark B. N. Bodies in code: interfaces with digital media. New York: Routledge, 2006.

HERBIG, Art et. al. Beyond new media: discourse and critique in a polymediated age. Lanham, [Maryland]: Lexington Books, 2015.

DIXON, Steve. Digital performance: a history of new media in theater, dance, performance art, and installation. Cambridge, MA: MIT Press, 2007.

HARRISON, Charles, ed. a WOOD, Paul, ed. Art in theory, 1900-2000: an anthology of changing ideas. New ed. 1st pub. 2003. Malden: Blackwell, ©2003. xxvii, 1258 s. ISBN 0-631-22708-3.

Další literatura v závislosti na individuálních tématech studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Důraz je kladen na docházku, aktivní účast v hodinách a splnění finálního úkolu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů