Služby ve Studiu KF 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SVSKF1 Z 4 24S česky zimní i letní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výpomocí ve Studiu katedry fotografie student pomáhá katedře či svým kolegům při realizaci různých úkolů a zároveň si tak v praxi ověřuje získané znalosti.

Forma studia

Výuka je vedena formou praktické spolupráce s pedagogy a studenty katedry fotografie.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Popis předmětu, úkoly: Podrobné podmínky a způsoby plnění úkolů tohoto předmětu budou vyvěšeny na katedře fotografie po zahájení výuky.

Bližší informace a koordinaci jednotlivých činností provede vedoucí Studia KF

Doporučená nebo povinná literatura

Study materials will be individually determined according to the needs or difficulty of the assignment.

Hodnoticí metody a kritéria

zápočet je udělený vedoucím Studia KF na základě splnění zadaných úkolů.

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během 2., 3. nebo 4. semestru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů