Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - magistr_2021 – 1. ročník

Studijní program: Fotografie
Katedra fotografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 307KLAU1 ZK 1 8SS 307KLAU2 ZK 1 8SS
Výstavní projekt 307VYPR1 ZK 2 12SS 307VYPR2 ZK 2 14SS
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinné předměty
Ateliéry katedry fotografie 307ATKF1 ZK 4 24SS 307ATKF2 ZK 4 28SS
Grafický design a fotografie 307GD5 ZK 2 2ST 307GD6 ZK 2 2ST
Jarní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza
 
307JMPVA ZK 2 28SS
Jarní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu
 
307JMPTU ZK 2 28SS
Jarní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu
 
307JMPVP ZK 2 28SS
Jarní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace
 
307JMPEP ZK 2 28SS
Katedrové soustředění 307KAS4 Z 1 16CS
Letní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza
 
307LMPVA ZK 2 28SS
Letní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu
 
307LMPTU ZK 2 28SS
Letní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu
 
307LMPVP ZK 2 28SS
Letní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace
 
307LMPEP ZK 2 28SS
Podzimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza 307PMPVA ZK 2 24SS
Podzimní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu 307PMPTU ZK 2 24SS
Podzimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu 307PMPVP ZK 2 24SS
Podzimní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace 307PMPEP ZK 2 24SS
Přednášky hostů 307PRH1 Z 1 12PS 307PRH2 Z 1 14PS
Texts and Contexts 307ETAC1 ZK 2 2ST 307ETAC2 ZK 2 2ST
Zimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza 307ZMPVA ZK 2 24SS
Zimní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu 307ZMPTU ZK 2 24SS
Zimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu 307ZMPVP ZK 2 24SS
Zimní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace 307ZMPEP ZK 2 24SS
Minimální počet kreditů za semestr 26 25
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Dílny KF - magistr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 9 kreditů (maximálně 0)
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KF
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 32 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -2 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 307KFCM-1920_1R

Volitelné předměty Mgr - pouze pro KF [307VPM_2021]

307VPM_1920 #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Typografie a současný obraz (307WTSO) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 5 (307GD5) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 6 (307GD6) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 7 (307GD7) PZ Absolventským výkonem
Grafický design a fotografie 8 (307GD8) PZ Absolventským výkonem
Sítotisková dílna: Vlastní barevný prostor 1 (307SD1) PZ Absolventským výkonem
Sítotisková dílna: Vlastní barevný prostor 2 (307SD2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (307KLAU1) PZ Absolventským výkonem
Zimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza (307ZMPVA) PZ Absolventským výkonem
Zimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu (307ZMPVP) PZ Absolventským výkonem
Ateliéry katedry fotografie 4 (307ATKF4) PZ Absolventským výkonem
Nová média a multimédia 2 (307NOME2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 4 (307KLAU4) PZ Absolventským výkonem
Technická příprava na SZZ (307TPSZZ) PZ Absolventským výkonem
Příprava na uměleckou část absolventského výstupu (307PUC) PZ Absolventským výkonem
Kresba 1 (307KR1) PZ Absolventským výkonem
Kresba 2 (307KR2) PZ Absolventským výkonem
Autorská dílna (307AD) PZ Absolventským výkonem
Jarní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu (307JMPVP) PZ Absolventským výkonem
Jarní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace (307JMPEP) PZ Absolventským výkonem
Podzimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza (307PMPVA) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (307KLAU2) PZ Absolventským výkonem
Letní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza (307LMPVA) PZ Absolventským výkonem
Letní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu (307LMPVP) PZ Absolventským výkonem
Letní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace (307LMPEP) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 2 (307VYPR2) PZ Absolventským výkonem
Podzimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu (307PMPVP) PZ Absolventským výkonem
Podzimní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace (307PMPEP) PZ Absolventským výkonem
Ateliéry katedry fotografie 3 (307ATKF3) PZ Absolventským výkonem
Authorial presentation (307AP) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (307KLAU3) PZ Absolventským výkonem
Nová média a multimédia 1 (307NOME1) PZ Absolventským výkonem
Seminář diplomové práce 1 (307SEDP1) ZT Diplomovou prací
Výstavní projekt 3 (307VYPR3) PZ Absolventským výkonem
Ateliéry katedry fotografie 1 (307ATKF1) PZ Absolventským výkonem
Zimní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace (307ZMPEP) PZ Absolventským výkonem
Výstavní projekt 1 (307VYPR1) PZ Absolventským výkonem
Ateliéry katedry fotografie 2 (307ATKF2) PZ Absolventským výkonem
Jarní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza (307JMPVA) PZ Absolventským výkonem
Seminář diplomové práce 2 (307SEDP2) ZT Diplomovou prací
Seminář diplomové práce 2 (307SEDP2) ZT Dějiny a teorie fotografie - rozprava (S307MDTFR)
Texts and Contexts 1 (307ETAC1) ZT
Texts and Contexts 2 (307ETAC2) ZT
Seminář diplomové práce 2 (307SEDP2) ZT Dějiny a teorie fotografie - přednáška (S307MDTFP)
Texts and Contexts 1 (307ETAC1) ZT
Texts and Contexts 2 (307ETAC2) ZT