Podzimní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PMPEP ZK 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozumí roli a povaze explikace jeho tvůrčí práce a je obeznámen se základními principy prezentace a uplatnění vlastních projektů.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět obsahuje zhodnocení a syntézu všech načerpaných vědomostí a zkušeností. Inspiruje posluchače k prohlubování práce s tématem v dalších projektech či v přístupu k nim. Rozšiřuje posluchačovy možnosti v pochopení současné problematiky prezentace a uplatnění vlastních projektů. V oblasti technického zpracování a adjustace se zaměřuje především na ideovou a ideální podobu, výsledný projekt může mít podobu ideálního projektu, je však zaměřen na technickou proveditelnost, ke které posluchač hledá možnosti mimo obor fotografie (spolupráce s grafiky, programátory, specialisty na nová média atd., spolupráce v realizačních praktických dílnách atd.).

1-4 – postupná aplikace a syntéza práce s tématem do vlastního projektu a jeho finální podoby s průběžnou prací s přesahem, možným uplatněním v rámci vizuálního umění či v příbuzných disciplínách

5 – adjustace a instalace

6 – obhajoba a verbální explikace před komisí

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Odvíjí se vždy od určeného tématu praktika.

Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019. Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Szendy, Peter, and Jan Plug. The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1863970.

Bridle, James. New Dark Age: Technology, Knowledge and the End of the Future. London ; Brooklyn, NY: Verso, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je prezentace závěrečné práce či projektu s explikací v rozsahu 3 normostran. Projekt je obhajován před komisí, která se skládá z minimálně 2 interních pedagogů a 2 externích specialistů, kteří se daným tématem zabývají buď ve své umělecké práci či v teoretické rovině.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–12:15 Štěpánka ŠIMLOVÁ Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů