Nová média a multimédia 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307NOME1 ZK 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Barbora STEJSKALOVÁ, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Barbora STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí pořizovat a editovat video a audio záznamy.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět je koncipován tak, aby vhodným způsobem rozvíjel technické a koncepční znalosti posluchačů oboru fotografie v oblasti pořizování, snímání a editace videa.

Harmonogram

1 společná konzultace - úvod do tématu - představení základních nástrojů

2 společná konzultace námětů a projektů, revize dosavadních zkušeností, představení dosavadní práce posluchačů v oblasti videa

3 společná konzultace - práce s kamerou - pořizování záznamu

4 individuální konzultace - zamýšlené projekty - jejich specifika, příprava technického řešení

5 společná výuka - příprava projektu, základní nástroje editace

6 - 7 společná výuka - nástroje editace a jejich použití

8 - 9 společná výuka Audio - editace, formáty, možnosti využití, titulky, text

10-11 - individuální konzultace - specifika jednotlivých projektů - řešení technických problémů a formy prezentace

12 - prezentace hodnocení výsledného projektu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Pohlmann, Ken C. Principles of Digital Audio. 6th ed. Digital Video/Audio. New York: McGraw-Hill, 2011. Schenk, Sonja, and Ben Long. The Digital Filmmaking Handbook. Sixth edition. Los Angeles, CA: Foreing Films Publishing, 2017.

Fries, Bruce, and Marty Fries. Digital Audio Essentials. O’Reilly Digital Studio. Beijing ; Sebastopol, CA: O’Reilly, 2005. Langford, Simon. Digital Audio Editing: Correcting and Enhancing Audio in Pro Tools, Logic Pro, Cubase, and Studio One. Burlington, MA: Focal Press, 2014.

Schroder, Carla. The Book of Audacity: Record, Edit, Mix, and Master with the Free Audio Editor. San Francisco: No Starch Press, 2011.

Doporučená literatura:

MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Překlad Václav Janoščík. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 378 stran. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2.

SHANKEN, Edward A., ed. Art and electronic media. 1st pub. London: Phaidon Press, 2009. 304 s. Themes and movements. ISBN 978-0-7148-4782-5.

HARRISON, Charles, ed. a WOOD, Paul, ed. Art in theory, 1900-2000: an anthology of changing ideas. New ed. 1st pub. 2003. Malden: Blackwell, ©2003. xxvii, 1258 s. ISBN 0-631-22708-3.

DIXON, Steve. Digital performance: a history of new media in theater, dance, performance art, and installation. Cambridge, MA: MIT Press, 2007.

Další literatura v závislosti na individuálních tématech studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška probíhá v hodnocení realizace cílového úkolu, v hodnocení je kladen důraz na aktivní účast v hodinách a plnění zadaných průběžných úkolů, které jsou posléze hodnoceny v otevřené diskuzi. Důležitou součástí je hodnocení osobního přínosu a reflexe vlastní práce.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
STEJSKALOVÁ B.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:15 Barbora STEJSKALOVÁ PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů