Letní magisterské praktikum: Verbální explikace a prezentace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307LMPEP ZK 2 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prohlubuje znalosti a dovednosti explikace své tvůrčí práce, zejména pak zná možnosti práce s instalací, výstavním prostorem a možnými způsoby webové prezentace.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět obsahuje zhodnocení a syntézu všech načerpaných dovedností, vědomostí a zkušeností. Rozšiřuje posluchačovy možnosti práce s instalací a výstavním prostorem či způsoby webové prezentace, z nichž si posluchač vybere nejvhodnější způsob pro svůj autorský záměr. Mnohostí přístupů a jejich srovnáním napříč ročníkem výuka akceleruje zkušenosti načerpané různorodostí práce kolegů.

1-4 – praktická cvičení a realizace zamýšlené instalace – pořízení materiálu a jeho zpracování, technologické konzultace, individuální spolupráce s technickými a technologickými pracovišti a architektem

5 – adjustace a instalace

6 – obhajoba a verbální explikace před komisí

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Odvíjí se vždy od určeného tématu praktika. Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019. Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Szendy, Peter, and Jan Plug. The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=186 3970.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je prezentace závěrečné práce či projektu s explikací v rozsahu 3 normostran. Projekt je obhajován před komisí, která se skládá z minimálně 2 interních pedagogů a 2 externích specialistů. Důraz je kladen na technickou preciznost a vhodné zvolení prostředků a technologií vzhledem k autorskému záměru.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů