Grafický design a fotografie 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307GD6 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář Grafický design a fotografie 6 se zaměřuje na hledání individuálních přístupů při realizaci grafických návrhů, jež jsou doprovodnou linií vlastní umělecké činnosti studentů. Výsledkem učení by měla být schopnost vytvářet inovativně řešené prezentace, katalogy a další doprovodné materiály související s hlavní náplní studia. Posluchači se v daném semestru orientují na výstup v podobě katalogu vlastního výstavního projektu, který bude sloužit jako jeho dokumentace. Výstupem by měla být komplexní tiskovina.

Forma studia

Výuka v semináři probíhá formou individuálních konzultací, prezentací ukázek a vysvětlováním práce v programech.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování semináře Grafický design a fotografie 5

Obsah kurzu

•Layout tiskoviny

•Volná kompozice / systém mřížky

•Práce s písmem, volba fontu, pravidla hladké sazby

•Rytmizace tiskoviny, gradace, výtvarný akcent

•Úprava obrazového doprovodu

•Volba papíru a způsoby tisku

•Možnosti vazeb a finalizace tiskoviny

•Kombinace práce s programy InDesign, Illustrator, Photoshop a Acrobat

Výstup: Katalog vlastního výstavního projektu

Doporučená nebo povinná literatura

Technika:

ANTON, Kelly Kordes, CRUISE, John, eds. Adobe InDesign CC: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, Brno, 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

BERAN, Vladimír, ed. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3

SAMARA, Timothy. Grafický design: Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2016 (2. doplněné vydání). ISBN 978-80-7529-046-5

Inspirace:

BAUR, Ruedi, BOOM, Irma, GOGGIN, James, eds. Area 2. London, New York: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-0-7148-4855-6

BEEKE, Anthon, BELL, Nick, CATO, Ken, eds. Area. London, New York: Phaidon Press, 2003. ISBN 978-0-7148-4325-4

BROUSIL, Tomáš, DOČEKALOVÁ, Petra, eds. Typo 9010: Czech Digitized Typeface 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6

TWOPOINTS.NET, ed. Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design. Berlin: Gestalten, 2012. ISBN 978-3-89955-423-6

BOSÁK, Petr, JANSA, Robert, eds. Proto: Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978-80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2

SELBY, Aimee, ed. Art and Text. London: Black Dog Publishing, 2009.

ISBN 978-1-906155-65-0

Weby:

fontsinuse.com

trendlist.org

typographicposters.com

picto.cz

mindsparklemag.com

crapisgood.com

posterzine.com

superpaper.de

Historie:

AYNSLEY, Jeremy. A Century of Graphic Design. New York: Barron’s Educational Series, 2001. ISBN 0-7641-5324-2

HOLLIS, Richard. Graphic Design: A Concise History. London: Thames & Hudson, 2014.

ISBN 978-0-500-20347-7

Hodnoticí metody a kritéria

Autorský katalog vlastního výstavního projektu může být jednou z forem, jak zachovat určitou zprávu, či dokumentaci o časově omezené výstavě, umělecké instalaci, nebo akci. Díky vhodně zvoleným strategiím v katalogu může dojít k zdařilé interakci mezi samotným dílem a obsahovým kontextem projektu. Oproti předchozímu semestru se v tomto případě jedná o mnohem náročnější výstup, kde je třeba brát v potaz také technické a materiálové problémy související s realizací finální tiskoviny. Vhodným výběrem papíru, zvolenou reprodukční technikou i způsobem vazby může dojít k umocnění celkového vyznění takové publikace. Hodnotí se výtvarná invence, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce, ale i technické zpracování tiskového dokumentu.

Hodnocení:

Zimní semestr – klasifikovaný zápočet

Letní semestr – zkouška

Předmětem hodnocení je odevzdání finálního souboru, makety, či fotodokumentace realizovaného projektu. Hodnotí se výtvarná invence, ale i technické zpracování dokumentu.

Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů