Jarní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307JMPVA zkouška 2 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Evgenii SMIRNOV, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Předmět má formu semináře a společných konzultací na určené téma. Jarní magisterská praktika si kladou za cíl otevřít kreativní projekt s přesahem do uměleckého výzkumu a souvisejících disciplín. Pro volbu tématu se využívají například významné objevitelské projekty a další události. Nedílnou součástí je studijní cesta nebo intenzivní soustředění s přesahem do jiných oborů. Doporučeným výstupem může být návrh autorské knihy, která posluchače připravuje na součást státní závěrečné zkoušky.

1 - představení tématu – přednáška

2 – společná prezentace – brainstorming, myšlenková mapa k tématu, shromáždění dosavadních znalostí a představ, možnosti zapojení do rozsáhlejších projektů a grantových celků

3 – 4 – studijní cesta, intenzivní workshop nebo studijní soustředění

5 – seminář – reflexe cesty, shromáždění rozpracovaného materiálu

6 – katalogizace shromážděného materiálu – návrh autorské knihy, deníku, tištěné či webové prezentace – společná prezentace dosažených výsledků

Výsledky učení

Student umí vyhledávat, analyzovat a rozvíjet inspirační zdroje jeho vlastní tvorby, v tomto semestru s

důrazem na oblast uměleckého výzkumu. Student umí využívat studijní cestu jako zdroj inspirace pro vlastní tvorbu. Student zvládá tvůrčí proces související s tvorbou autorské knihy.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Odvíjí se vždy od určeného tématu praktika.

Studijní opora pro předmět Jarní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza. Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019. Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Szendy, Peter, and Jan Plug. The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1863970.

Bridle, James. New Dark Age: Technology, Knowledge and the End of the Future. London ; Brooklyn, NY: Verso, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je pravidelná účast na semináři, příprava a prezentace požadovaných tematických prezentací nebo referátů, (pokud není určeno jinak jedná se o jednu tematickou prezentaci na počátku tematického cyklu a jednu prezentaci doplněnou písemným referátem o rozsahu 2-3 normostran, který je zároveň podkladem pro explikaci vlastního projektu. Zkouška probíhá formou společné konzultace nad dosaženými výsledky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)
ALT H.
12:20–17:00
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–17:00 Hynek ALT Učebna KF 111
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů