Zjednodušený studijní plán Fotografie CZ - magistr_2021

Katedra fotografie

Studijní program: Fotografie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 63

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307ATKF3 Ateliéry katedry fotografie 3 ZK 4
307AP Authorial presentation ZK 2
307GD7 Grafický design a fotografie 7 ZK 2
307KAS5 Katedrové soustředění 5 Z 1
307KLAU3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
307NOME1 Nová média a multimédia 1 ZK 2
307PRH3 Přednášky hostů 3 Z 1
307SEDP1 Seminář diplomové práce 1 Z 5
307VYPR3 Výstavní projekt 3 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dílny KF - magistr
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KF
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KF

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307ATKF4 Ateliéry katedry fotografie 4 ZK 4
307GD8 Grafický design a fotografie 8 ZK 2
307KLAU4 Klauzurní zkouška 4 ZK 1
307NOME2 Nová média a multimédia 2 ZK 2
307PRH4 Přednášky hostů 4 Z 1
307PUC Příprava na uměleckou část absolventského výstupu Z 1
307SEDP2 Seminář diplomové práce 2 Z 5
307TPSZZ Technická příprava na SZZ Z 1
Kreditů z povinných předmětů 17
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dílny KF - magistr
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KF
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KF

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 23
Celkem kreditů za ročník 60