Letní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307LMPVP zkouška 2 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Předmět je úzce spjat s ostatními předměty magisterského praktika. Jeho úkolem je rozšiřovat výrazový rejstřík posluchače jak v technickém, tak zejména v obsahovém aspektu vlastní tvorby. Posluchač se učí zobecňovat a rozšiřovat důvody a inspirační zdroje vlastní tvorby, hledat a rozvíjet souvislosti se současnými tendencemi vizuálního umění, zařazovat vlastní tvorbu do širšího kontextu, být si vědom historických souvislostí.

V oblasti technického zpracování se posluchač soustřeďuje na precizní provedení a adjustaci. Předmět motivuje posluchače k intenzivní, kontinuální a soustředěnou práci, která obsahuje orientaci v tématu, vymezení a verbalizaci tématu, zvolení média a jeho podoby, realizaci práce.

1 – úvod do tématu, specifikování výstupů, principy propojení s autorskou prací či vytvoření uměleckého záměru

2 - způsoby instalace, základy technického kreslení, závěsné systémy, řezání skla, rámování

3 – 4 – společná návštěva základních realizačních dílen – zpracování dřeva, kovu, sochařské dílny, sítotisk, prostorový tisk, knihvazba

5 – zásahy, úpravy a modifikace výstavního prostoru – konstrukce pomocných stěn a příček, instalace v prostoru, umístění projektorů a dalšího zařízení ve výstavním prostoru

6 – prezentace finální dosažených výsledků – instalace v prostoru

Výsledky učení

Student umí samostatně pracovat se zkušenostmi z předešlých cyklů praktik, tyto zkušenosti dokáže samostatně rozvíjet a uplatňovat je při realizaci a prezentaci vlastního projektu. Student umí přistupovat ke své tvorbě ve smyslu intenzivní, kontinuální a soustředěné práce.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Odvíjí se vždy od určeného tématu praktika. Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019. Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public.

Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Szendy, Peter, and Jan Plug. The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=186 3970.

Bridle, James. New Dark Age: Technology, Knowledge and the End of the Future. London; Brooklyn, NY: Verso, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je pravidelná účast na semináři, průběžná práce na autorském projektu, která obsahuje inovativní a kreativní přístupy k tématu. Zkouška probíhá formou společné konzultace nad dosaženými výsledky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
ALT H.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:15 Hynek ALT Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů