Katedrové soustředění 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KAS5 Z 1 16 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná principy veřejné prezentace své vlastní tvorby. Student zná tvůrčí zaměření ostatních studentů, je schopen kolektivní práce na uměleckých projektech.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Katedrové soustředění je unikátní intenzivní setkání posluchačů napříč ročníky, ateliéry, bakalářským a magisterským programem, společné pro programy v českém i anglickém jazyce, kde jsou přítomni všichni interní a většina externích pedagogů. Náplň soustředění tvoří profilová prezentace nejaktuálnějších projektů a fáze tvorby všech posluchačů, rozšířené představení nabízených předmětů s možností individuálních konzultací, představení pedagogů s příklady jejich práce, praktické ukázky z připravovaných workshopů a praktických předmětů, team- buildingové aktivity atd.

Harmonogram

První den

Dopoledne - příjezd, ubytování, společný oběd

Odpoledne - prezentace prací studentů - každý cca deset minut, pokračování v prezentaci prací studentů Večer - team-buildingové aktivity, hry

Druhý den

Dopoledne - představení náplně a připravovaného programu jednotlivých specializovaných ateliérů, představení obsahu ostatních předmětů a dílen

Odpoledne - individuální či skupinové konzultace s pedagogy, pokračování v prezentaci studentských projektů Večer - team-buildingové aktivity, hry

Třetí den

Dopoledne - Společné cvičení - archetypy a jejich rozbor, dokončení prezentací studentských projektů Odpoledne - Předání objektu a odjezd

Doporučená nebo povinná literatura

Bourriaud, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit, 2004.

Elkins, James. Art Critiques: A Guide. 3rd definitive edition. Washington, DC: New Academia Pub, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na soustředění a splnění dílčích úkolů, zejména představení vlastní dosavadní tvorby pedagogům a ostatním studentům studijního programu. Hodnotí se účast a prezentace.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů