Přednášky hostů 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PRH3 Z 1 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prohlubuje svoji schopnost reflektovat a s vlastní tvorbou srovnávat tvůrčí přístupy výrazných osobností oboru, se kterými umí diskutovat.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Jedná se o cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny. Cílem předmětu je seznámit studenty s tématy, která nejsou obsažena v běžných učebních plánech a zejména pak s názory výrazných osobností oboru. Seznam pozvaných hostů a harmonogram přednášek je zveřejněn vždy na začátku semestru.

Předmět je organizován ve spolupráci CAS a KF, je otevřen pro celou AMU, probíhá v anglickém jazyce, pokud host mluví česky přednáška je tlumočena do anglického jazyka.

Koncepce předmětu vyplňuje mezeru mezi ostatními předměty FAMU a soustřeďuje se na mapování aktuálního dění ve vizuálním umění. Každý semestr představuje 12 přednášejících, kteří se skládají z aktivních vizuálních umělců, kurátorů, galeristů, teoretiků a historiků umění. Předmět využívá vlastní flexibility a jednotlivé semestrální cykly jsou koncipovány k aktuálním tématům, důležitým událostem a vycházejí z rozboru feedbacku posluchačů, který je součástí uzavření předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura je poskytována posluchačům aktuálně ke každé přednášce zvlášť na základě komunikace s jednotlivými přednášejícími.

Hodnoticí metody a kritéria

K získání zápočtu z Přednášek hostů musí studenti (1) splnit požadovanou docházku – tolerovány jsou maximálně 2 absence za semestr; (2) odevzdat písemné hodnocení kurzu, a to v rozsahu min. 1 normostrany (1800 znaků): uveďte, které z přednášek tohoto semestru pro vás byly důležité, relevantní či zajímavé, které nikoli a proč, případně navrhněte, jaké hosty (typově i jmenovitě) byste v příštích semestrech uvítali; (3) kritická reflexe jedné z vybraných přednášek v rozsahu 3-5 normostran.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
ALT H.
19:00–20:35
(přednášková par. 1)
hybridní vyuka
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 19:00–20:35 Hynek ALT Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
hybridní vyuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů