Grafický design a fotografie 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307GD7 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět fotografie a kniha je zaměřen na tvorbu knižního objektu.

Zahrnuje last především oblast autorské knihy.

Náplní předmětu je práce na knižním projektu, který je součástí závěrečné magisterské zkoušky.

Důraz je kladen na obsahovou a formální jednotu výsledného díla.

Forma studia

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování seminářů Fotografie a kniha 1 - 6

Obsah kurzu

Předpokladem magisterských ročníků je alespoň pokročilá znalost grafického softwaru a zakladní přehled o písmu a

layoutových řešeních.

Téma: V kontextu (editorial design, magazínová tvorba, propagační tvorba)

Výstup: Kompozity – vytvoření komplexních grafickýho obrazů, složených z autorskýho či apropriovaných

fotomateriálu, originálních layoutů a výtvarných elementů. Témata nastaví série zadání, které jsou odvislé z prezentací

trendů, osobností současného grafického designu a následných diskuzí. Výstupy mohou být publikace, foto-editoriály,

leaflety či série plakátů. Pozornost bude upřena na dialog, formální kvalitu a estetické zpracování.

Doporučená nebo povinná literatura

Study materials will be determined during instruction.

Hodnoticí metody a kritéria

Úkoly: (cvičení 3P5)

Zimní semestr:

1/ Maketa prezentačního katalogu vlastní fotografické tvorby, formát 210x420, čtyři strany

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové tiskárně, formát 1:1, oboustranná maketa

Letní semestr:

1/ Autorská kniha, rozsah 12 stran + obálka, formát minimálně15 x15 cm, nebo reklamní katalog formát minimálně 210x200 mm, rozsah 12 stran + obálka

Fotografie, text i ostatní grafické prvky jsou považovány za rovnocenné výtvarné komponenty.

Povinné stanovení tématu knihy do konce října formou stručné písemné explikace volby tématu

a způsobu zpracování.

Požadavky na výstup:

1/ Tiskový výstup chápaný jako konečný autorizovaný stav, knihařsky zpracovaný výtisk knihy.

2/ Maketa. Náhled na inkoustové tiskárně. Zpracování dokumentu umožňující polygrafické zpracování

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů