Klauzurní zkouška 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KLAU1 zkouška 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Jiří PROCHÁZKA, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Klauzurní zkouška je důležitým nástrojem ukončení a ověření znalostí, dovedností a nabytých zkušeností posluchače během každého semestru studia. Skládá se z prezentace semestrálního výstavního projektu, prezentace autorského portfolia, prezentace vybraných výsledků všech praktických a vybraných teoretických předmětů. Cílem je shrnout veškerou práci, kterou posluchač během semestru zrealizoval či kterou dovedl do formy prezentovatelné rozpracovanosti. Pro posluchače představuje především možnost retrospekci svého tvůrčího procesu, nahlédnutí slabých a nosných tvůrčích kroků, a využití feedbacku a nadhledu komise k dalšímu rozvoji a syntéze výsledků jednotlivých předmětů k přípravě na státní závěrečnou zkoušku.

Specifikace – klauzurní zkouška 1 – reflexe vlastního tvůrčího procesu vzhledem k záměru magisterského projektu, reflexe explikace výstavního projektu, zahrnutí výsledků ostatních předmětů, hledání silných a slabých míst posluchačovy tvorby

Výsledky učení

Student je obeznámen se základními pravidly prezentace, explikace a obhajoby vlastní tvorby.

Student chápe význam zpětné vazby a umí ji reflektovat.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Literatura určená k předmětům, v jejichž rámci student vytvořil díla, jež prezentuje klauzurní komisi.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška před komisí

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky

paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů