Podzimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PMPVA zkouška 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Evgenii SMIRNOV, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Předmět má formu semináře a společných konzultací na určené téma. Protože se jedná o první cyklus magisterského praktika téma je voleno tak, aby se magisterský ročník sjednotil, propojil s anglickým programem a aby se posluchači důkladně seznámili s tvorbou a autorským přístupem svých kolegů. Jedná se tedy o témata, které se obecně vztahují k současné pozici fotografie a technického obrazu v soudobém kontextu vizuálního umění, obecným otázkám produkce a postprodukce či současným výrazným fenoménům a tendencím současného umění. Posluchači se učí vyhledávat, analyzovat a rozvíjet inspirační zdroje v oblasti výrazných tendencí a tvorbě svých předchůdců. Předmět je úzce spjat s ostatními předměty magisterských praktik a je doplněn společnou návštěvou důležité výstavy světového formátu např. Benátské bienále, Dokumenta, Paris Photo, Manifesta atp.

1 - představení tématu, úvod do něj, seznámení se základními mechanismy a provázání s dalšími částmi praktika, zadání úkolů na společnou prezentaci

2 - společná prezentace – představení hlavních bodů, části problematiky, autorů, kteří se tématem či příbuznými tématy zabývají

3 - seminář – představení ikonických prací, principů a přístupů, které slouží jako základní zmapování tématu

4 - seminář – diskuze reflexe společně navštívené výstavy současného umění světového významu

5 - porovnání vlastní tvorby s příklady z oblasti projektů a práce s vlastním archivem – hledání souvislostí s hlavním tématem verbalizace základních principů a rozdělení na oblasti, které posluchači shledávají jako inspirační a nosné pro svoji současnou tvorbu

6 - společná prezentace počátku autorského výzkumu založená na vizuálních příkladech a referátu

Výsledky učení

Student umí vyhledávat, analyzovat a rozvíjet inspirační zdroje jeho vlastní tvorby.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Odvíjí se vždy od určeného tématu praktika.

Studijní opora pro předmět Podzimní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza.

Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019.

Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Szendy, Peter, and Jan Plug. The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1863970.

Bridle, James. New Dark Age: Technology, Knowledge and the End of the Future. London ; Brooklyn, NY: Verso, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je pravidelná účast na semináři, příprava a prezentace požadovaných tematických prezentací nebo referátů, (pokud není určeno jinak jedná se o jednu tematickou prezentaci na počátku tematického cyklu a jednu prezentaci doplněnou písemným referátem o rozsahu 2-3 normostran, který je zároveň podkladem pro explikaci vlastního projektu. Zkouška probíhá formou společné konzultace nad dosaženými výsledky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
SMIRNOV E.

12:20–17:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–17:00 Štěpánka ŠIMLOVÁ
Evgenii SMIRNOV
Učebna KF 111
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů