Seminář diplomové práce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRSD1 zápočet 4 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 73 až 93 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Štěpánka ŠIMLOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Štěpánka ŠIMLOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Obsah

Seminář je věnován průběžným konzultacím teoretické diplomové práce, kombinuje představení základních požadavků, postupů a přístupů garantem s individuálními konzultacemi se školiteli.

1 - představení požadavků na kvalifikační práce a státní zkoušky

2 - základní metodologické přístupy a typy výzkumu, oborové knihovny a elektronické zdroje, odborná a popularizační literatura

3 - citační normy a způsob práce s prameny

4 - konzultace témat, společná schůzka studentů a školitelů

5 - rešerše odborné literatury

6, 7, 8 - definování tématu diplomové práce: abstrakt, klíčová slova

9, 10 - pracovní struktura diplomové práce, bibliografie

11, 12 - finalizace projektu diplomové práce

Výsledky učení

Student ovládá formální náležitosti psaní odborných textů, zná citační normy, umí provádět literární rešerše a zpracovávat projekt výzkumně zaměřené písemné práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Shirley, R. - Simmons, M. Photographers and Research: The role of research in contemporary photographic practice. London: Taylor & Francis 2017.

Collinsová, H. Kreativní výzkum: teorie a praxe výzkumu v oblasti tvůrčích odvětví. Praha: Institut umění - Brno: Barrister & Principal 2017.

Doporučená literatura:

Loveless, N. How to Make Art at the End of the World: A Manifesto for Research-Creation. Durham - London: Duke University Press 2019.

Belcher, W. J. Writing Your Journal Article in Twelve Weeks, Second Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2019.

Dunleavy, P. Authoring a PhD: How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or Dissertation. London: MacMillan 2003.

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia 1997.

Geršlová, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing2009.

O'Leary, Z. The Essential Guide to Doing Your Research Project. London: Sage 2017.

Silverman, J. - Rader, D. Writing About Visual and Popular Culture. Peterborough: Broadview Press 2018.

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast na semináři, odevzdání projektu diplomové práce.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů