Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DIJM2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Tvůrčí využití techniky sítotisku

Forma studia

sítotisková dílna

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je tvůrčí práce s technikou sítotisku s důrazem na fotografii jako vstupní materiál. Souvislost mezi fotografií a technikou sítotisku byla vytvořena v období pop-artu a sítotisk se až dosud velmi často používá jako technika uměleckých projektů. Kurz umožňuje procvičit velké pole použití různých materiálů jako podkladů pro tisk a různých použití barevných tiskových inkoustů.

Zahrnuje jak základy techniky sítotisku, tak kreativní experimenty na pomezí fotografie a grafiky. Kurz je otevřen používání kresby, malby a alternativní tvorby šablon sítotisku. Sítotisk je brán jako speciální fotocitlivý proces a zahrnuje kreativní experimenty s fotogramy pro sítotisk.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Tvůrčí uchopení tématu, zvládnutí techniky sítotisku a kvalita praktického výstupu.

Poznámka

Místo konání: Sítotisková dílna KF FAMU, Bolzanova 7.

Termíny dílen, letní semestr 2020/2021

Terms of workshops, spring term 2020/2021

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů