Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DIJM2 ZK 3 2T anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jan MĚŘIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan MĚŘIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Tvůrčí práce s technikou sítotisku zaměřená na subjektivní pojetí barvy.

Předmět je zaměřen na projekty mezi fotografií, grafikou.

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Tvůrčí práce s technikou sítotisku, kde je fotografie brána jako vstupní materiál.

Zahrnuje předtiskovou přípravu, vytváření sítotiskových šablon a vlastní tisk na kvalitním

tiskovém zařízení. Předmět je otevřen přesahům do kresby a alternativnímu vytváření

sítotiskových šablon.

Fotografie je zde brána jako vstupní informace, která je tvůrčím způsobem zpracována.

Grafika je pojímána jako způsob uvažování, nikoli pouze jako konkrétní grafická technika.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se tvůrčí uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a

přesvědčivost praktického výstupu.

Zimní semestr:

Tisk, nebo soubor tisků na zadané téma

Poznámka

Místo konání: Sítotisková dílna KF FAMU, Bolzanova 7.

Čtvrtek // Thursday 23. 2. 2017

Čtvrtek // Thursday 9. 3. 2017

Čtvrtek // Thursday 23. 3. 2017

Čtvrtek // Thursday 6. 4. 2017

Čtvrtek// Thursday 20. 4. 2017

Čtvrtek // Thursday 4. 5. 2017

Čtvrtek// Thursday 18. 5. 2017

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů