Soutok

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DS ZK 4 6 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 96 až 116 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto projektu je soustředit skupinu studentů do zvolené lokality a společnou prací vytvořit její obraz. Záběr z hlediska technologického je značně rozmanitý a volbu vhodné technologie budou studenti řešit až po důkladném průzkumu a seznámení s lokalitou. Tomu bude předcházet řada podpůrných přednášek a společných setkání v lokalitě, které povede Ing. arch. Zdeněk Ent z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Na základě našich výsledků by měla vzniknout výstava. Na základě diskuzí a vyhodnocení celého projektu se připraví další aktivity, které se budou odehrávat v dalších letech.

Forma studia

účast na seminářích a v plenérových realizačních týmech

Předpoklady a další požadavky

Žádné požadavky pro absolvování nejsou stanoveny, vítáno je absolvování předešlých plenérových cvičení v této lokalitě.

Obsah kurzu

Tento projekt je posazen do lokality, kterou vymezuje prostor soutoku řeky Vltavy a Berounky s přilehlými protějšími břehy. Pro upřesnění se budeme zabývat obcemi Velká Chuchle, Lahovice, Radotínský most, Radotín, Zbraslav, Lipence, Černošice, Kazín, Závist. Cílem je popsat tuto lokalitu z hlediska vegetace, geologie a příměstské či venkovské zástavby, s vlivem na životní prostředí v této lokalitě. Dalším hlediskem zkoumání bude i vliv různých historických souvislostí a jejich otisk do současné reality. Budeme vycházet ze zkušeností, které jsme získali v průběhu minulého plenéru v této lokalitě a pracovat kromě jiného i s plným nasazením historických technik v tomto roce obohacených ještě o využití slaného papíru. Krom toho máme v úmyslu dokumentovat celý proces a reakci obyvatel na naší fotografickou činnost. Protože fotografie, pořízené na kolodium vzniknou během několika minut po expozici, vyvolává naše aktivita často velký zájem veřejnosti a diskuzi nad našimi snímky.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přípravných seminářích a v plenérových realizačních týmech

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů