Graphic Design and Photography 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EGRD5 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář Grafický design a fotografie 5 pomyslně navazuje na předchozí grafickou průpravu v bakalářském programu, i když to není nutně podmínkou. Předmět se zaměřuje především na hledání individuálních přístupů při realizaci grafických návrhů, jež jsou doprovodnou linií vlastní umělecké činnosti studentů. Výsledkem učení by měla být schopnost vytvářet inovativně řešené prezentace, katalogy a další doprovodné materiály související s hlavní náplní studia. V tomto semestru se posluchači zaměří na výstup v podobě skládacího plakátu, který v sobě spojuje dvě rozdílné komunikační roviny. Slouží totiž zároveň jako médium vizuální komunikace při pohledu z určité distance, ale také jako katalog prezentující podrobnější kontext projektu. V neposlední řadě nabízí ukázku netradičních způsobů skládání tiskového archu.

Forma studia

Výuka v semináři probíhá formou individuálních konzultací, prezentací ukázek a vysvětlováním práce v programech.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro absolvování semináře jsou alespoň základní znalosti grafických programů řady Adobe.

Obsah kurzu

•Layout tiskoviny

•Práce s písmem, volba fontu, pravidla hladké sazby

•Rytmizace tiskoviny, gradace, výtvarný akcent

•Úprava obrazového doprovodu

•Výtvarný kontrast (pohled z dálky a z blízka)

•Volba papíru a způsoby tisku

•Možnosti skládání tiskového archu

•Kombinace práce s programy InDesign, Illustrator, Photoshop a Acrobat

Výstup: Skládací plakát k vlastnímu autorskému projektu

Doporučená nebo povinná literatura

Technika:

ANTON, Kelly Kordes, CRUISE, John, eds. Adobe InDesign CC: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, Brno, 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

WOOD, Brian. Adobe Illustrator CC: Ai : oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4862-4.

BERAN, Vladimír, ed. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3

SAMARA, Timothy. Grafický design: Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2016 (2. doplněné vydání). ISBN 978-80-7529-046-5

https://helpx.adobe.com/cz/indesign/tutorials.html

Inspirace:

BAUR, Ruedi, BOOM, Irma, GOGGIN, James, eds. Area 2. London, New York: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-0-7148-4855-6

BEEKE, Anthon, BELL, Nick, CATO, Ken, eds. Area. London, New York: Phaidon Press, 2003. ISBN 978-0-7148-4325-4

BERGER, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016. Labyrint fresh eye. ISBN 978-80-87260-78-4.

BROUSIL, Tomáš, DOČEKALOVÁ, Petra, eds. Typo 9010: Czech Digitized Typeface 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6

TWEMLOW, Alice. K čemu je grafický design?. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-027-3.

TWOPOINTS.NET, ed. Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design. Berlin: Gestalten, 2012. ISBN 978-3-89955-423-6

BOSÁK, Petr, JANSA, Robert, eds. Proto: Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978-80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2

SELBY, Aimee, ed. Art and Text. London: Black Dog Publishing, 2009.

ISBN 978-1-906155-65-0

Weby:

peopleofprint.com

fontsinuse.com

trendlist.org

typographicposters.com

picto.cz

mindsparklemag.com

crapisgood.com

posterzine.com

superpaper.de

zitaoberwalder.com

ao-publishing.com

onomatopee.net

velvetyne.fr

Historie:

AYNSLEY, Jeremy. A Century of Graphic Design. New York: Barron’s Educational Series, 2001. ISBN 0-7641-5324-2

HOLLIS, Richard. Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2014. Eseje (Rubato). ISBN 978-80-87705-27-8.

LIVINGSTON, Alan; LIVINGSTON Isabella. Dictionary of Graphic Design and Designers. 3rd ed. London: Thames & Hudson, 2012. World of art. ISBN 978-0-500-20413-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zimní semestr – zkouška

Letní semestr – zkouška

Předmětem hodnocení je odevzdání finálního souboru, makety, či fotodokumentace realizovaného projektu. Hodnotí se výtvarná invence, ale i technické zpracování dokumentu. Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů