Slaný papír

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DSP ZK 3 30 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 53 až 68 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ovládnutím větší škály historických postupů, získá student větší možnosti při alternativním zpracování svých tvůrčích projektů.

Forma studia

Předpokládá se intenzivní několikadenní bloková výuka.

Předpoklady a další požadavky

Harmonogram dílny lze v obecné rovině (dílčí odlišnosti jsou dány vždy danou fotografickou technikou) formulovat následovně:

Historické a technické kontexty vzniku a možností dané technologie, její specifika a modifikace

Příprava a testování fotografických materiálů

Příprava na fotografování

Příprava fotokomory a ateliéru, vlastní fotografování a zpracování materiálu

Dokončující zpracování, hodnocení výsledků

V tomto případě bude výuka probíhat blokově a jednotlivé etapy na sebe budou plynule navazovat

Obsah kurzu

Historické fotografické techniky se staly v posledních letech středem zájmu v oblasti alternativních fotografických postupů.

Slaný proces je první kopírovací proces založený na citlivosti halogenidů stříbra ke světlu. Vhodný papír se napustí roztokem dusičnanu stříbrného a následně ponoří do roztoku jodidu draselného. Každá z vrstev se nanáší po zaschnutí předešlé. Zcitlivění se provádí potřením roztokem dusičnanu stříbrného s kyselinou galovou a za mokra, tak jako u mokrého kolodiového procesu se exponuje. Vyvolá se v roztoku dusičnanu stříbrného v kyselině galové. Na papírové podložce vznikne negativ, který se následně se uschnutí zprůhlední voskem a tím vznikne negativ s dostatečnou průhledností pro zřizování dalších pozitivních kopií.

Doporučená nebo povinná literatura

Anne Cartier-Bresson, Le vocabulaire technique de la photographie (Français) Relié – 6 septembre 2007, ISBN-10: 2862344001

Mrhar, Peter. Cyanotype Historical and Alternative Photography. Wroclaw, Poland: Peter Mrhar, 2013. ISBN-10: 1492844594

James, Christopher. The Book of Alternative Photographic Processes. Third edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. (ISBN-10: 1285089316

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: The Wet Plate Collodion Book : Making Ambrotypes, Tintypes, & Alumitypes, 2013. ISBN-10: 1482659948

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: Making Wet Collodion Negatives : Albumen, Salt, & Collodio-Chloride Prints, 2013. ISBN-10: 1483933490

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se přesnost a preciznost při přípravě celého procesu a aktivní přístup při hledání vhodných záběrů a jejich realizaci.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů