Představa o knize

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DPOK Z 3 10 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Libovolná knižní forma realizovaná nelineární metodou výstupu a možností prezentace

knihy v prostoru.

Forma studia

Prezenční

Předpoklady a další požadavky

Pracovat netradičním způsobem a hledání různých strategií realizace vizuální knižní produkce a nové možnosti distribuce jejího obsahu. Zaujmout a reprezentovat vlastní

postoj a pracovat s otevřenou škálou přístupů.

Obsah kurzu

Dílna má za cíl hledat pomocí knižního média nově formované struktury vizuálního obsahu.

Předpoklad realizace knihy je mimo dosah klasické knižní produkce, vnímané jako ustálený zdroj materiálního média, nebo jeho pouhé převedení do online prostoru. Kurz má dominantně směrovat k nelineární prezentaci knižní formy s důrazem na procesuální tvorbu díla. Součástí tématu je nacházet význam hybridní formy remediace knižního média a její nové možnosti reorganizace a selekce obrazových vazeb. Motivací je zkoumat perspektivu proměny kulturního statusu knihy a její ukotvení v kontextu sociální struktury komunit. Reflexí jednotlivých prací budeme nacházet individuální zvolené metody experimentu, směrované k nové interpretační podobě vizuální knihy.

Doporučená nebo povinná literatura

BIRKIN, Jane. Art, Work, and Archives: Performativity and the Techniques of Production, Essay, Archive Journal, 2015 https://www.archivejournal.net/essays/art-work-and-archives/

CSERES, Josef a MURÍN, Michal; Od Analogového k digitálnímu, Nové pohlady na nové umenia v audiovizuálnom veku, Fakulta výtvarných umění, Banská Bystrica, 2010, ISBN 80-89078-78-3.

DRUCKER, Johanna. The century of artists' books. 2nd ed. New York City: Granary Books, 2004. ISBN 9781887123693.

HADLER, Florian and IRRGANG Daniel,“Nonlinearity, Multilinearity, Simultaneity: Notes on Epistemological Structures.” In Proceedings of the Interactive Narratives, 2014.

https://www.flohadler.com/wp-content/uploads/2018/11/141023_Nonlinearity-Multilinearity-Simultaneity.pdf

LUDOVICO, Alessandro; Post digital printing, The Mutation of Publishing since 1894, Onomatopee, 2012, ISBN: 9789078454878. https://monoskop.org/images/a/a6/Ludovico,_Alessandro__PostDigital_Print._The_Mutation_of_Publishing_Since_1894.pdf

MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Přeložil Václav JANOŠČÍK. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Studia nových médií. ISBN 9788024629612.

SPORWART, Douglas-Roland; Self- publishing in the digital age: The hybrid photobok, James cook university, 2011. https://researchonline.jcu.edu.au/32590/1/32590-spowart-2011-thesis.pdf

LEIJSEN, Rob van Leijsen; Copy, Tweak, past. Methods of appropriation in re-enacted artists books, Essay, Editions clinamen, 2020, ISBN 9782970110385 https://www.researchcatalogue.net/view/231490/328418

HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada a Pavla PAUKNEROVÁ. Knihovna: svazky a digitalizáty, sbírky a databáze = The Library: books and eBooks, collections and databases. Přeložil Irma CHARVÁTOVÁ. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018. ISBN 9788087989487.

Hodnoticí metody a kritéria

Originální postup při realizaci projektu, kritické myšlení, přehled v současném umění a

knižní produkci.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů