Seminář diplomové práce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRSD2 zápočet 4 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 69 až 89 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Štěpánka ŠIMLOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Štěpánka ŠIMLOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Obsah

Seminář je věnován průběžným konzultacím teoretické diplomové práce a přípravě na státní zkoušky. Kombinuje individuální konzultace se školiteli a semináře ke státnicovým okruhům pod vedením garanta.

1 Pojem památka

2 Pojem národní kulturní dědictví

3 Purismus a rekonstrukční přístupy k restaurování uměleckých děl

4 Muzeální přístup k restaurování uměleckýchděl

5 Vídeňská škola dějin umění a ochrana památek

6 Pragmatická koncepce obnovy nebo údržby památek a uměleckých děl

7 Metoda Giovanniho Morelliho a její význam pro restaurování

8 Teorie restaurování uměleckých děl a architektonických památek v podání Cesare Brandiho

9 Paul Philippot a jeho teoretický koncept interdisciplinárního přístupu conservation - restauration 10 Teorie restaurování Umberta Baldiniho, tradice české restaurátorské školy

11 Internacionalizace ochrany památek - dohody, charty a směrnice

12 Restaurátorská dokumentace a její úloha a smysl v procesu restaurování, etika v restaurování, etický kodex

13 -14 realizační týden – individuální konzultace

Výsledky učení

Student se orientuje v tematických okruzích teoretické části SZZ, zná základní literaturu k SZZ, o jednotlivých tématech umí hovořit a samostatně dohledávat doplňující informace.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MUÑOZ VIÑAS, Salvador. Současná teorie konzervování. Překlad Martina Poláková a Jaroslav Alt. Vydání 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 174 stran. ISBN 978-80-7395-931-9.

HÁJEK, Tomáš. Zánik a vznik památkových péčí: filozofie památkové péče. 1. vyd. Praha: Epocha, 2005. 197 s. ISBN 80-86328-71-6.

POLÁKOVÁ, Jana, ed. Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. I. svazek. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. 235 s. ISBN 978-80-87104-14-9.

BRANDI, Cesare. Teorie restaurování. Vyd. 1. Kutná Hora: Tichá Byzanc, 2000. 141 s. ISBN 80- 86359-03-4. RIEGL, Alois, HLOBIL, Ivo a KRUIS, Ivan, ed. Moderní památková péče. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2003. 172 s. ISBN 80-86234-34-7.

WAGNER, Václav. Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Vyd. 2., V Národním památkovém ústavu 1. Praha: Národní památkový ústav, 2005. 135 s. ISBN 80-86234-72-X.

Doporučená literatura:

BAUEROVÁ, Zuzana. Konzervovanie - reštaurovanie umeleckých diel v Československu 1918-1971 [rukopis]. 2009. 303 s.

MELLUCOVACCARO, Alessandra,ed.,STANLEYPRICE, Nicholas,ed. a TALLEY, MansfieldKirby, ed. Historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 1996. xvii, 500 s. Readings in conservation. ISBN 0-89236-398-3.

DVOŘÁK, Max. Katechismus památkové péče. Překlad Jaroslav Petrů. 2. české vyd., rozš. o obr. příl. Praha: Národní památkový ústav, 2004. 195 s. ISBN 80-86234-55-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast na semináři, odevzdání diplomové práce.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů