Teorie a dějiny památkové péče, etika konzervování a restaurování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRPP2 ZK 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti znají málo známé okolnostmi vzniku odborné památkové evidence,problematiku dokumentace památek, Integrovaný systém památkové péče NPÚ na zavádění digitalizace do evidenčních procesů.

Forma studia

28 p / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem přednášek je dále přiblížit studentům:

Tematické okruhy:

1 Centrální systém, evidence a dokumentace památek, elektronické databáze a informační zdroje

2 Digitalizace skleněných negativů, konzervace a adjustace

3 Digitalizace skleněných negativů na SZ Slatiňany a implementace do IS CastIS

4 Archivní digitalizace obrazových předloh – fotoarchiválií na transparentní nebo odrazné podložce

5 Exkurze fotografického archivu NPÚ

6 Katalogizace a inventarizace historické fotografie

7 Šlechtická fotografická alba I

8 Šlechtická fotografická alba II

9 Šlechtická fotografická alba III

10 Vyhledávání základních historických pramenů a možnosti využití v praxi památkáře

11 Muzejnictví, sbírky historické fotografie a jejich správa, správce fondu

12 Dotační tituly v oblasti památkové péče, finanční a odborné poradenství

13, 14 realizační týden – individuální konzultace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Bezděk L., Frouz M. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče. NPÚ Praha 2014. ISBN 978-80-7480-017-7.

Černá A. a kol. Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu. Praha: Národní památkový ústav, 2017.

Medříková P.: Šlechta před objektiven. Ateliérové portréty aristokracie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2016.

Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu v různých typech paměťových institucí. Praha: Národní technické muzeum, 2016.

Doporučená literatura:

Scheufler P. Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české. NPÚ Praha, 2017. ISBN 978-80-7480-090-0

Vaca J. (ed.) Fotografové šlechtici v zemích Koruny české / Photographer Aristocrats in the Czech Crown Lands. NPÚ Praha 2017, ISBN 978-80-7480-085-6.

Wittlich F. (ed.), Volný čas objektivem šlechty. NPÚ Praha 2016. ISBN 978-80-7480-071-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na jednotlivých přednáškách (minimálně 80 %) a na základě splnění a odevzdání seminární práce. V průběhu semestru se vyžaduje samostatná četba doporučené literatury.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů