Seminář bakalářské práce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SB2 zápočet 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Obsah

v rámci semináře student

(1) dokončí kvalifikační práci pod vedením školitele

(2) zúčastní se přípravného semináře ke státním zkouškám z dějin a teorie fotografie

Výsledky učení

vypracování bakalářské práce, příprava na státní zkoušky

Předpoklady a další požadavky

Seminář bakalářské práce 1

Literatura

doporučená literatura k bakalářské práci vychází z jejího tématu

doporučená literatura ke státním zkouškám z dějin a teorie fotografie:

Anděl, Jaroslav (ed.). Myšlení o fotografii I. Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: NAMU, 2012.

Barthes, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa 1994 a Praha: Agite/Fra, 2005.

Barthes, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.

Batchen, Geoffrey. Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii. Praha: NAMU, 2016.

Batchen, Geoffrey. Emanations: The Art of the Cameraless Photograph. DelMonico Books – Prestel, 2016.

Batchen, Geoffrey. Each Wild Idea: Writing, Photography, History. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001.

Batchen, Geoffrey. Burning with Desire: The Conception of Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997.

Benjamin, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: ODEON 1979, s. 7–128.

Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004.

Durden, Mark (ed.). Fifty Key Writers on Photography. London: Routledge, 2013.

Edwards, Steve. Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Flusser, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001.

Flusser, Vilém. Moc obrazu. Výtvarné umění 3-4/1996.

Flusser, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.

Foster, Hal a kol. Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2015.

Frizot, Michel a kol. A New History of Photography. Köln: Könemann, 1998.

Hannavy, John (ed.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2008.

Krauss, Rosalind. “A Voyage on the North Sea.” Art in the Age of the Post-Medium Condition. Thames & Hudson, 2000.

Krauss, Rosalind. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge – London: The MIT Press, 1986.

Manovich, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Karolinum, 2018.

Manovich, Lev. Instagram and Contemporary Image. http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image

Mitchell, W. J. T. Teorie obrazu. Praha: Karolinum, 2016.

Nadar. Když jsem byl fotografem. Praha: NAMU, 2018.

Rosler, Martha. V ní, kolem ní a další postřehy. O dokumentární fotografii (1981); Post-dokumentaristika, post-fotografie (1999). Praha: Langhans, 2008.

Rosler, Martha. Decoys and Disruptions: Selected Writings, 1975–2001. Cambridge – London: The MIT Press, 2004.

Sekula, Allan. Photography Against the Grain. Halifax: The Press of Nova Scotia College of Art and Design, 1984.

Sontag, Susan. S bolestí druhých před očima. Praha: Paseka, 2011.

Sontag, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002.

Sturken, Marita – Lisa Cartwright. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009.

Warren, Lynne (ed.). Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

pravidelná účast na seminářích, vypracování bakalářské práce

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
DVOŘÁK T.
09:50–11:25
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:50–11:25 Tomáš DVOŘÁK Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů