Seminář bakalářské práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SB2 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

vypracování bakalářské práce, příprava na státní zkoušky

Forma studia

seminář/individuální konzultace

Předpoklady a další požadavky

Seminář bakalářské práce 1

Obsah kurzu

v rámci semináře student

(1) dokončí kvalifikační práci pod vedením školitele - dokončenou práci, splňující všechna formální kritéria (včetně rozsahu min. 20 normostran - 36,000 znaků), odevzdá nejpozději do 19. 4. 2022 tiskem a elektronicky prostřednictvím informačního systému

(2) zúčastní se přípravného semináře ke státním zkouškám z dějin a teorie fotografie

Doporučená nebo povinná literatura

doporučená literatura k bakalářské práci vychází z jejího tématu

doporučená literatura ke státním zkouškám z dějin a teorie fotografie:

Anděl, Jaroslav (ed.). Myšlení o fotografii I. Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: NAMU, 2012.

Barthes, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa 1994 a Praha: Agite/Fra, 2005.

Barthes, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.

Batchen, Geoffrey. Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii. Praha: NAMU, 2016.

Batchen, Geoffrey. Emanations: The Art of the Cameraless Photograph. DelMonico Books – Prestel, 2016.

Batchen, Geoffrey. Each Wild Idea: Writing, Photography, History. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001.

Batchen, Geoffrey. Burning with Desire: The Conception of Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997.

Benjamin, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: ODEON 1979, s. 7–128.

Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004.

Durden, Mark (ed.). Fifty Key Writers on Photography. London: Routledge, 2013.

Edwards, Steve. Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Flusser, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001.

Flusser, Vilém. Moc obrazu. Výtvarné umění 3-4/1996.

Flusser, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.

Foster, Hal a kol. Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2015.

Frizot, Michel a kol. A New History of Photography. Köln: Könemann, 1998.

Hannavy, John (ed.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2008.

Krauss, Rosalind. “A Voyage on the North Sea.” Art in the Age of the Post-Medium Condition. Thames & Hudson, 2000.

Krauss, Rosalind. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge – London: The MIT Press, 1986.

Manovich, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Karolinum, 2018.

Manovich, Lev. Instagram and Contemporary Image. http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image

Mitchell, W. J. T. Teorie obrazu. Praha: Karolinum, 2016.

Nadar. Když jsem byl fotografem. Praha: NAMU, 2018.

Rosler, Martha. V ní, kolem ní a další postřehy. O dokumentární fotografii (1981); Post-dokumentaristika, post-fotografie (1999). Praha: Langhans, 2008.

Rosler, Martha. Decoys and Disruptions: Selected Writings, 1975–2001. Cambridge – London: The MIT Press, 2004.

Sekula, Allan. Photography Against the Grain. Halifax: The Press of Nova Scotia College of Art and Design, 1984.

Sontag, Susan. S bolestí druhých před očima. Praha: Paseka, 2011.

Sontag, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002.

Sturken, Marita – Lisa Cartwright. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009.

Warren, Lynne (ed.). Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

k získání je zápočtu je potřeba:

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů