Seminář bakalářské práce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SB2 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář diplomové práce je zaměřen na řešení jednotlivých problémů v průběhu práce na závěrečné teoretické diplomové práci.

Forma studia

Konzultace s vedoucím pedagogem.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou specifikovány.

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Studenti 4. ročníku požádají o vedení své práce kohokoliv z pedagogů katedry fotografie.

Student si zvolí téma diplomové práce, které předloží vybranému pedagogovi jako podklad k převzetí jeho vedení. Po souhlasu pedagoga s vedením diplomové student je povinen oznámit svého vedoucího a téma na sekretariát katedry fotografie.

Téma a vedoucího práce schvaluje vedení katedry fotografie, které stanovuje oponenta.

Seminář diplomové práce je zaměřen na řešení jednotlivých problémů v průběhu práce na závěrečné teoretické diplomové práci. Student je povinen konzultovat své postupy s pedagogem vedoucím jeho práci, konzultovat s ním a předkládat mu konkrétní výsledky svého úsilí.

V případě nutnosti je možné požádat vedení katedry o obměnu názvu či řešení jiných problémů.

Úkoly:

Písemná zpráva o průběhu práce společně s vyjádřením pedagoga se předkládají ke klauzurní zkoušce.

Jméno vedoucího: individuální vedení

Doporučená nebo povinná literatura

Po dohodě s vyučujícím

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zápočet je udělen vedoucím pedagogem za konzultace a odevzdání finálního rukopisu práce.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů