Dílna nestandartních fotografických technik

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DNF ZK 3 13S česky letní

Garant předmětu

Jiří PETERA, Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří PETERA, Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dílna je jednak zaměřena zhotovování pozitivních kopií použitím vybraných historických technik. V tomto semestru jsme se zaměřili na práci s uhlotiskem.

Předpokládá se, že při zhotovování kopií budou účastníci vycházet ze standardních velkoformátových negativů 11x14 inch. Přípravu světlocitlivých materiálů si studenti připravují sami.

Forma studia

Místo konání a termíny dílny:

Místo konání je Beroun Barrandova 30

Termíny pro dílnu: 15. - 17. 2. , 8. - 10. 3., 29. - 31.3. 2019

Předpoklady a další požadavky

Žádné speciální předpoklady nejsou vyžadovány.

Obsah kurzu

Uhlotisk je kontaktní způsob tisku, při němž je finální obraz vytvořený pigmentovým barvivem

rozptýleným v želatině a je umístěn na finální podložce, která je obvykle papírová. Aby se získal

obraz, přiloží se na sensibilizovaný pigmentový papír negativ a exponuje se UV světlem. Expozice

vytvrdí želatinu úměrně denzitám negativu; to znamená, že pigmentový papír je více vytvrzen v oblasti

stínů (světlé partie negativu) nežli v oblasti světel (tmavé partie negativu). Po expozici je pigmentový

papír krátce ponechám nasáknout chladnou vodou a pomocí stěrky se uvede v těsný kontakt

s papírovou nebo plastovou podložkou. Po cca 30 minutách jsou podložka s pigmentovým papírem

přeneseny k vyvolání do misky vody teplé přibližně 40 °C. Jakmile se pigmentovaná želatina začne

rozpouštět, odstraní (stáhne, sloupne) se papírová podložka pigmentového papíru a zahodí se.

Nevytvrzená želatina, která ulpěla na podložce, se pomalu vypírá a na podložce zůstává reliéfní

obraz.

Hlavní kroky procesu

  1. Příprava pigmentového papíru.
  2. Sensibilizace a usušení pigmentového papíru.
  3. Přiložení negativu na citlivou stranu pigmentového papíru a expozice zdrojem bohatým na UV

záření.

  1. Oddělení negativu po ukončení expozice a ponoření pigmentového papíru na 40–50 sekund

do vody o teplotě 18 °C.

  1. Uvedení pigmentového papíru pomocí stěrky do těsného kontaktu s finální podložkou

(jednotranferový proces) nebo s dočasnou (dvoutransferový proces) podložkou.

  1. Překrytí sendviče filtračním papírem, skleněnou tabulí a zatížení. V tomto stavu se ponechá

20 až 30 minut.

  1. Přenesení sendviče (pigmentový papír a podložka) do misky s teplou vodou a vyvolání reliéfu

vypráním rozpustného podílu želatiny. Pro jednotranferový proces je tento krok poslední.

  1. U dvoutransferového postupu se obraz na dočasné podložce usuší a poté se přenese na

finální podložku.

Doporučená nebo povinná literatura

HTTP://WWW.ALTERNATIVEPHOTOGRAPHY.COM/THE-CARBON-TRANSFER-PROCESS/

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného absolvování dílen je minimálně 75% účast a odevzdání dvou prací na společnou výstavu.

Poznámka

termín konání dílny bude upřesněn v průběhu semestru

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů