Dílna nestandardních fotografických technik

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DNF ZK 3 13 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří PETERA, Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač ovládá proces nestandardní fotografické techniky, který bezpečně kontroluje a dosahuje požadovaných výsledků. Umí napsat zprávu o procesu, kde reflektuje anomálie procesu s návrhem řešení. Navrhne použití příslušné techniky ve své tvorbě. Hledá paralely v současném umění a možnosti dalšího rozvoje použití příslušné techniky. Je si vědom alternativních možností použití.

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Dílna je jednak zaměřena zhotovování pozitivních kopií použitím vybraných historických technik (ferrotypie, ambrotypie, uhlotisk apod.) Dílna se každý rok zaměřuje na vybranou historickou fotografickou techniku, tento předmět si tak lze zapsat opakovaně.

Hlavní témata

Hlavním tématem je konkrétní fotografická technika, např. ferrotypie, ambrotypie, uhlotisk a další.

Harmonogram dílny lze v obecné rovině (dílčí odlišnosti jsou dány vždy danou fotografickou technikou) formulovat následovně:

1/ Historické a technické kontexty vzniku a možností dané technologie, její specifika a modifikace

2-5/ Příprava a testování fotografických materiálů

6-7/ Příprava na fotografování

8-11/Příprava fotokomory a ateliéru, vlastní fotografování a zpracování materiálu

12-13/ Dokončující zpracování, hodnocení výsledků

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Waldack, Charles. Pojednání o fotografii. NAMU, Praha, 2021

Další povinná a doporučená studijní literatura je zadávána v závislosti na dané historické fotografické technice.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, plnění průběžných úkolů, odevzdání výsledků zhotovených příslušnou zvolenou technikou v požadovaném provedení, zpráva o průběhu realizace, obsahující přesný popis práce a popis všech anomálií, které během realizace proces ovlivnily a návrh, jak tyto situace řešit, nebo toto řešení použít již i při tomto postupu, úspěšné složení ústní zkoušky, kde se shrne celkový postup a případné možnosti alternativního řešení

Webová stránka předmětu

HTTP://WWW.ALTERNATIVEPHOTOGRAPHY.COM/THE-CARBON-TRANSFER-PROCESS/

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martin STECKER
Jiří PETERA

paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů