Prezentace semestrální práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MPRSP Z 2 anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dle zaměření a charakteru projektů vzniklých od vykonání poslední klauzurní zkoušky, student předkládá libovolné množství projektů ve vizuálně finalizované podobě, buď formou výstavního projektu, projekce či vizuální prezentace.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

Modul je určen pouze pro studenty, kteří mají rozložený ročník studia.

Obsah kurzu

V termínu regulérní semestrální klauzurní zkoušky prezentují studenti v rozložených ročnících svoji práci v jakémkoli rozsahu bez nároku na povinná cvičení. Modul je primárně určen k posílení kontaktu, udržování přehledu a směřování studenta. Doplňuje frekvenci pravidelných přehlídek a konzultací s hodnocením a zpětnou vazbou od klauzurní komise. Je určen k eliminaci a problematických zachycení projektů, které by nemusely obstát u SZZK. Prezentace v rámci modulu také poskytuje dostatek informací o vhodných projektech k další prezentaci.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Semestrální práce je hodnocena sestavenou příslušnou komisí, buď pro ročník či pro ateliér, po explikaci a diskuzi je klasifikována.

Poznámka

Modul je důrazně doporučen všem studentům v rozložených ročnících a zároveň jsou doporučeny předchozí konzultace s vedoucími příslušných ateliérů

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů