Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DIJM1 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan MĚŘIČKA, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Tvůrčí využití techniky sítotisku

Creative use of screen printing techniques

Forma studia

sítotisková dílna

screen printing workshop

Předpoklady a další požadavky

nejsou / none

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je tvůrčí práce s technikou sítotisku s důrazem na fotografii jako vstupní materiál.

Zahrnuje jak základy techniky sítotisku, tak kreativní experimenty na pomezí fotografie a grafiky. Kurz je otevřen používání kresby, malby a alternativní tvorby sítotiskových šablon.

The content of the course is creative work with the technique of screen printing, with emphasis on photography as input material.

It includes both the basics of screen printing technique and creative experiments on the border of photography and graphic art. The course is open to using drawing, painting and alternative creation of screen printing stencils.

Doporučená nebo povinná literatura

není / none

Hodnoticí metody a kritéria

Tvůrčí uchopení tématu, zvládnutí techniky sítotisku a kvalita praktického výstupu.

The creative grasp of the topic, mastery of screen printing technique and the quality of practical output.

Poznámka

Místo konání: Sítotisková dílna KF FAMU, Bolzanova 7.

Termíny dílen, letní semestr 2020/2021

Terms of workshops, spring term 2020/2021

Location: Screenprint workshop, Photography Dept., FAMU, Bolzanova 7.

Termíny dílen, letní semestr 2020/2021

Terms of workshops, spring term 2020/2021

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost POLZ 7
Bolzánova - sítotisk

()
MĚŘIČKA J.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
hybridní vyuka

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:00–15:35 Jan MĚŘIČKA Bolzánova - sítotisk
hybridní vyuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů