Klauzurní zkouška 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRKZ1 zkouška 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Závěrečná zkouška zimního semestru, při které student předkládá klauzurní komisi výsledky své práce za zimní semestr. Hlavní částí je restaurovaný předmět, nebo soubor předmětů se zpracovaným protokolem o provedených restaurátorských průzkumech, návrh na restaurování a restaurátorská dokumentace s doloženou fotodokumentací. Protokoly, návrh na restaurování a restaurátorskou dokumentaci odevzdává 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf. Předkládá všechna cvičení předmětů zimního semestru akademického roku.

Výsledky učení

Student je obeznámen se základními pravidly, explikace a obhajoby vlastní tvory. Student chápe význam zpětné vazba a umí ji reflektovat.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Literatura určená k předmětům, v jejichž rámci student vytvořil díla, jež prezentuje klauzurní komisi.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na základě hodnocení komise.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů