Název předmětu: Používání Jobo CPP3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DPJ Z 2 20 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

získání informací a zkušeností nutných k praktickému používání poloautomatického vyvolávacího stroje JOBO CPP-3

Forma studia

Dílna

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Dílna má sloužit k získání informací a zkušeností nutných k praktickému používání poloautomatického vyvolávacího stroje JOBO CPP-3. Dílna začne seznámením se strojem, jeho funkcemi a základním provozem s demonstrací na černobílém negativním procesu. Dále budou studenti seznámeni s možnostmi vlastního programování, použití vlastních procesů a využitím procesoru ke zpracování barevných filmových materiálů procesy E-6 a C-41. V rámci dílny bude demonstrativně vyvoláno několik černobílých filmů a vysvětlena rizika práce s barevnými procesy.

čtvrtek 14. 5. Individuální příprava, materiálové zkoušky, kompletace materiálu probíhá distančně na základě komunikace s Janem Mašterou

pátek 15. 5. 12:00 - 18:00 hod Lažanský palác

12:00 setkání v Lažanském paláci, Komora A

12:00 – 13:00 JOBO-CPP3 úvod

13:00 – 15:00 B&W proces

15:00 – 16:00 Programování a barevné procesy

16:00 – 20:00 Praktické operace

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za účast a aktivní přístup při zpracování ukázek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů