Praktická studijní stáž

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRPSS Z 20 500 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 100 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná fungování institucí zajišťujících dlouhodobé uchovávání historickýfotografických materiálů. Studenti si v praxi ověří své znalosti a dovednosti získané v ostatních předmětech, zejména pak v Ateliéru restaurování a konzervování fotografie.

Forma studia

500 praxe / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem předmětu je poznání fungování institucí zajišťující dlouhodobé uchovávání historických fotografických materiálu a praktické uplatnění postupů vyučovaných v předmětech Ateliér restaurování a konzervování fotografie na zavedených restaurátorských pracovištích.

Studenti budou vysláni na praktické nebo studijní stáže do různých institucí. Konkrétní činnosti studenta v průběhu semestru budou stanoveny individuálně na základě dohody vedoucího oboru s vedoucím restaurátorem přijímací instituce a studentem podle možností přijímací instituce a zájmu studenta. Praxi je možné absolvovat i v institucích, kde student získá zkušenosti s restaurováním a konzervováním papíru či jiných obdobných materiálů, případě jejich kombinace. Studenti budou podporováni ve výběru instituce i mimo již smluvně zajištěných pracovišť (př. muzeí, galerií a škol v zahraničí) na základě individuální konzultace a dohody s vedoucím ateliéru. Smluvně zajištěné instituce:Zemský archiv v Opavě, Národní knihovna ČR, Praha (smluvně bude řešeno formou individuální smlouvy mezi studentem a institucí), Centrum pro výzkum fotografie, UDU AV ČR (smluvně bude řešeno formou individuální smlouvy mezi studentem a institucí).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

NORRIS, Debra Hess, ed. a GUTIERREZ, Jennifer Jae, ed. Issues in the conservation of photographs. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, [2010], ©2010. xvii, 734 stran. Readings in conservation. ISBN 978-1- 60606-000-1.

Photographic Materials - Wiki [online]. USA: AIC, 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: http://www.conservation- wiki.com/wiki/Photographic_Materials

Damage Atlas for Photographic materials [online]. Ceroart, 2019 [cit. 2020-01-02].Dostupné z: https://journals.openedition.org/ceroart/1770

ČERNÁ, Alena a kol. Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu: v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich. 1. vydání. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 139 stran. Odborné a metodické publikace; svazek 89. ISBN 978-80-7480-077-1.

Wilhelm Imaging Research [online]. 2010 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: http://wilhelmresearch.com/index.html

Doporučená literatura:

EATON, George T. Conservation of photographs. Rochester, NY: Eastman Kodak Co., ©1985. 156 s. ISBN 0- 87985-352-2.

Wilhelm, H. G., & Brower, C. (1993). The permanence and care of color photographs: traditional and digital color prints, color negatives, slides, and motion pictures. Grinnell, Iowa, U.S.A.: Preservation Pub. Co. ISBN 0-911515-00- 3

APPELBAUM, Barbara. Conservation treatment methodology. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2007. xxix, 437 p. ; 22 cm. ISBN 978-0-7506-8274-9.

Journal of paper conservation: IADA reports = Mitteilungen der IADA. Stuttgart: FOTOTEXT Verlag Wolfgang Jaworek, 2009- . ISSN 1868-0860.

The Paper conservator: the journal of the Institute of Paper Conservation. [London]: Institute of Paper Conservation, 1976-2007. ISSN 0309-4227.

The Conservator. [London]: IIC United Kingdom Group, 1977-2008. ISSN 0140-0096. Paul Messier Photograph Conservation [online]. Paul Messier, 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: https://www.paulmessier.com/resources

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace výsledku činnosti na praktické stáži v institucích.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů