Fotografické materiály – procesy, identifikace, degradace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRFM2 ZK 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti umí identifikovat fotografické procesy používané ve 20. století. Zná vlastnifotografických materiálů používaných ve 20. století a umí rozpoznávat jejich nejčastějších způsobů degradace.

Forma studia

28p +14c / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámit studenty s fotografickými procesy používanými ve 20. století a metodami jejich identifikace. Dále budou seznámeni s používanými materiály typickými pro jednotlivé techniky, jejich vlastnostmi a nejčastějším způsobem degradace. V předmětu jsou kombinovány přednášky pedagoga, prezentace vypracovaných prací studentů (na základě studia literatury) a praktické identifikaci jednotlivých fotografických technik.

1 Fotografické techniky 19. století (rychlé shrnutí)

2-3 Pozitivní fotografie na papíru

4 Pozitivní fotografie na plastové podložce

5 Pozitivní fotografie na kombinovaných podkladech

6 Negativy na skle

7 Negativy na plastových podložkách

8 Fotomechanické tisky 20. století

9-10 Typy degradace a ovlivňující faktory

11-12 Porovnání a rozlišení fotografických technik 19. a 20. století, nejčastěji zaměňované fotografické procesy

13-14 Realizační týden – individuální konzultace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BALDWIN, Gordon a JÜRGENS, Martin C. Looking at photographs: a guide to technical terms. Revised edition. Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2009. vii, 95 stran. ISBN 978-0-89236-971-3.

Graphic Atlas. Graphic Atlas [online]. Image Permanence Institute (IPI), 2019 [cit. 2019-11-03]. Dostupné z: http://graphicsatlas.org

LAVÉDRINE, Bertrand et al. Photographs of the past: process and preservation. Los Angeles: Getty Conservation Institute, [2009], ©2009. xii, 352 stran. ISBN 978-0-89236-957-7.

BORÝSKOVÁ, Štěpánka a kol. Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení. Praha: Akademie múzických umění, 2016

Doporučená literatura:

STULIK, Dusan, and Art Kaplan. 2013. The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/atlas_analytical

TAUSK, Petr. Materiály pro černobílou fotografii: (správná volba a použití). Vydání první. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1973. 125 stran. Polytechnická knižnice. II. řada, Příručky; 66. svazek.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Dále se během semestru vyžaduje samostatná četba, vypracování a prezentace krátkých seminárních prací a aktivní účast na seminářích (povinná 80% účast). Celkové hodnocení se skládá z vypracování seminárních prací a jejich prezentace (30%) a výsledku testu (70%).

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů